SDG-Afwegingskader omgevingsvisie

Hoe weeg je de schaarse ruimte voor de energietransitie, gezondheid en natuur tegen elkaar af binnen de omgevingsvisie? De implementatie van de Omgevingswet vraagt van gemeenten om integraal te kijken naar de fysieke leefomgeving en samenhang te beschrijven. In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) begeleidde NextGreen werksessies met vier gemeenten om vanuit hun praktijkervaringen tot een afwegingskader te komen met de 17 Sustainable Development Goals als uitgangspunt.

Lees meer

Drie nieuwe pilots versterken samenwerking

Alliantie financiële prikkels vergroenen belastingen subsidies

Onttegeldiensten, communicatieboodschappen en afwegingen voor een goede beleidsmix staan centraal in de drie nieuwe pilots financiële prikkels voor klimaatadaptatie. De (deels) nieuwe partners versterken hiermee het werk van de Alliantie Financiële Prikkels voor Klimaatadaptatie.

Inwoners en bedrijven kunnen maatregelen nemen om de eigen omgeving klimaatbestendiger te maken. Zoals het aanleggen van een groen dak of een regenwaterhergebruiksysteem. Maar op welke wijze kun je inwoners en bedrijven nu het beste stimuleren om dit ook te doen? Lees meer

Online samenwerken aan impact: onze tips!

Het zijn uitdagende en bijna onvoorstelbare tijden in dit corona tijdperk, maar gelukkig kunnen de klanten van NextGreen wel ‘gewoon’ doorgaan met hun gezamenlijke duurzame transities die we begeleiden, alleen nu in online varianten. Juist nu blijkt hoe belangrijk het is dat we als overheden, bedrijven en financiële instellingen samenwerken aan een werkelijk inclusieve samenleving en duurzame economie die dit ondersteunt.

Nu we niet meer in zaaltjes kunnen brainstormen hebben we in no-time zo’n beetje alle online werkvarianten wel even uitgeprobeerd. We voelen ons inmiddels prima thuis in welke combi dan ook met Teams, zoomen, Skype, online workshops, webinars, break-outs, polls, chats en natuurlijk ook gewoon aangevuld met mail en telefoon. We passen ons aan met de tools waar onze opdrachtgevers en partners graag mee werken en ontdekken mooie nieuwe online werkvormen.

We delen hier graag een aantal online ervaringen binnen de processen die we begeleiden: Lees meer

Webinars ‘SBT’s voor Biodiversiteit’

Toonaangevende bedrijven, financiële instellingen en wetenschappers verdiepten zich in een serie webinars samen in de ontwikkeling van Science Based Targets voor biodiversiteit. Tijdens de EU Business & Nature Summit in 2019 besloten deelnemers van de EU Finance@Biodiversity Community om verder samen te werken aan het behoud en herstel van biodiversiteit en natuur via hun financierings- en investeringsactiviteiten. Eind maart zouden ze met business koploper bedrijven en wetenschappers bij elkaar komen rond ‘Science-Based Targets (SBT) voor biodiversiteit’.

Deze bijeenkomst in Brussel kon geen doorgang vinden, maar is – mede door de faciliterende rol van NextGreen – omgebouwd tot een verdiepende webinar-serie ‘Science-based targets for biodiversity: state of play and finance & business perspectives’. Lees meer

Rijke oogst dialoog City Deal Klimaatadaptatie

Tijdens de City Deal bijeenkomst van 13 februari voerden deelnemers van de City Deal Klimaatadaptatie een vruchtbare dialoog met een aantal belangrijke sleutelspelers in de vastgoed sector en infra & energienetwerken. Beiden voeren stresstesten uit voor klimaatadaptatie, maar spreken elkaar doorgaans niet. Ze staan voor dezelfde risico’s van uitval, schade en gezondheid door toenemende wateroverlast, hitte en droogte in stedelijk en landelijk gebied. Rond verschillende gesignaleerde knelpunten op lokaal en nationaal niveau verkenden de deelnemers oplossingen en benoemden een aantal acties. Samen met coördinatoren van de City Deal faciliteerde NextGreen deze dialoog. Lees meer

Ambitieuze agenda voor méér impact op de nationale daken

NextGreen werkt – samen met Stroom en Onderstroom – het plan van aanpak voor het Nationaal Daken Plan 2020-2023 uit. Daarin benadrukken de 45 partner overheden, bedrijven en kennisinstellingen het belang van een multifunctionele inrichting van het dakenlandschap om méér impact te maken dan alleen via de huidige run op daken voor zonnepanelen. Ook voor de natuur, hittestress, wateroverlast, gezondheid en druk op ruimtegebruik biedt ons dakenlandschap oplossingen. Lees meer

Finance sessies Madrid – EU Business & Nature Summit

Banken en investeerders pakken in toenemende mate hun rol om het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen en de curve om te buigen naar herstel. Tijdens de EU Business & Nature Summit (EBNS) in Madrid faciliteerde NextGreen twee finance sessies, met onder ander bijdragen van de ASN Bank, CDC Biodiversité, Triodos Bank Spanje, OECD, IUCN, UNEP-WCMC, Global Reporting Initiative, ACCA, Trucost-S & P en CREM.

Met overwogen investeringskeuzes kunnen financiële instellingen een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van de natuur. Lees meer

Factsheets klimaatadaptatie borgen op privaat terrein

We krijgen ook op privaat terrein steeds meer te maken met het veranderende klimaat, met extreme hoosbuien en langere periodes van hitte en droogte. De effecten daarvan zijn in de steden (met pieken) duidelijk merkbaar. Er zijn gelukkig diverse mogelijkheden om als gemeente of waterschap klimaatadaptieve maatregelen te stimuleren. Lees meer

Van Deal naar Plan

Op 13 mei, tijdens de feestelijke afsluiting, presenteerde Green Deal Groene Daken haar resultaten aan Deltacommissaris Peter Glas. De veertig overheden, bedrijven en kennisorganisaties vierden hun successen van ruim vier jaar samenwerking. Met hun streven naar meer en betere groene en blauwe daken, zetten ze de meetbare effecten op een rij, brachten innovaties in kaart, en schreven de Handreiking Natuurdaken. Ook ijveren ze voor financiële prikkels zoals hypotheekrentekorting en een duurzamer belastingsysteem. NextGreen begeleidt deze samenwerking sinds de haalbaarheidsfase in 2013 samen met Stroom en Onderstroom.

Overhandiging van het Legacy document in Nieuwspoort Den Haag met vlnr Peter Glas (Deltacommissaris), Egbert Roozen (voorzitter Green Deal Groene Daken en directeur Brancheorganisatie VHG) en Kasper Spaan (bestuurslid Green Deal Groene Daken en adviseur Waternet).

Lees meer

Celebrate Diversity

‘Celebrate Diversity’, een basisprincipe voor robuustheid en veerkracht in de natuur, inspireert mij sinds ik het derde ontwerpprincipe van Cradle2Cradle leerde kennen bij het begeleiden van de Leercommunity C2C in 2010. Mijn huidige werk rond biodiversiteit leert me over het belang van diversiteit van genen en soorten. En hoe deze te versterken door gebieden te verbinden zodat populaties door genetische uitwisseling robuuster worden. Dit ecologische principe leert ons om de diversiteit aan perspectieven en ideeën te vieren, samen maken ze een duurzame transitie sterker, bevestigde een recente Workshop Transitieperspectieven.

Lees meer