Guidance Biodiversiteit voor financiële sector

Samen met financiële instellingen en de Horde Advies maakte NextGreen een Guidance bij de Finance for Biodiversity Pledge. De Finance@Biodiversity Community die deze Pledge initieerde, had behoefte aan een overzicht van ontwikkelingen en bronnen. Het overzicht gaat kort in op de risico’s en kansen voor financiële instellingen op het gebied van biodiversiteit en geeft een toelichting per commitment. De Pledge ondertekenaars committeren zich aan Samenwerking, Engagement, Impact assessment, het stellen van Doelen en Rapportage over hun bijdrage aan biodiversiteit, uiterlijk in 2024.

Lees meer

Model voor beslisondersteuning

Daktuin Maandag Rotterdam Blaak. Ontwerp en aanleg: Boekel Tuin en Landschap

Om gemeenten en waterschappen te helpen bij het bepalen van hun beleidsmix om klimaatadaptatie op privaat terrein te stimuleren, maakt de werkgroep beslisondersteuning een raamwerk.

Het aantal beleidsinstrumenten dat gemeenten of waterschappen kunnen inzetten om klimaatadaptatie op privaat terrein te stimuleren is groot. Het aantal digitale tools die de keuze tussen deze instrumenten moeten vergemakkelijken, is zelfs nog groter. Daarom werkt de werkgroep beslisondersteuning aan een overkoepelend raamwerk waarin deze tools op een gestructureerde manier bij elkaar worden gebracht.

Lees meer