Klimaatadaptatie Rotterdam en rol financiële instellingen (2021-2022)

Gemeente Rotterdam

Klimaatverandering is ook voor de stad Rotterdam een grote uitdaging. In de openbare ruimte heeft de gemeente een leidende rol om tot een klimaatbestendige stad te komen. De private ruimte kent echter vele eigenaren. Woningcorporaties hebben in Rotterdam bijna de helft van de woningen in eigendom. Door groot onderhoud, renovatie en sloop-nieuwbouw zorgen ze programmatisch voor verbetering van het woningbezit. Iets meer dan de helft van alle Rotterdamse woningen en gebouwen is in particulier eigendom; soms bij (grotere) vastgoedpartijen, maar voor zeker 30 procent bij individuele particulieren. Vooral in oude stadswijken hebben bepaalde woningen, straten en buurten vaak overlast en schade bij extreem weer. De investeringen om tot een klimaatbestendig gebouw te komen, zijn soms fors. Voor vastgoedbeheerders zijn investeringen niet altijd interessant en voor individuele eigenaren soms niet op te brengen. De vraag die centraal staat in deze opdracht is: welk perspectief hebben hypotheekverstrekkers, verzekeraars en vastgoedinvesteerders en eigenaren en welke rol spelen zij in samenwerking met gemeente Rotterdam?

Om tot een antwoord op deze vraag te komen, ging NextGreen samen met gemeente Rotterdam in gesprek met belanghebbende financiële instellingen over concrete casussen in de stad. In het aansluitende rondetafelgesprek zijn de belangrijkste inzichten gedeeld en tot zeven hoofdpunten samengevat.

Doel

  • De mogelijke rol van financiële instellingen verkennen bij het klimaatbestendig maken van Rotterdam.
  • Een aantal hoofdpunten benoemen voor verdere samenwerking tussen de gemeente en financiële instellingen rond klimaatadaptatie.

Rol en activiteiten NextGreen

Individuele gesprekken met financiële instellingen | Organisatie rondetafelgesprek | Analyse en rapportage van bevindingen.

Samen met Rodenburg Water Advies