Engelstalige factsheet Facts&Values

Op veler verzoek is een Engelse versie gemaakt van de in september uitgebrachte Facts&Values Groenblauwe daken, oftewel factsheet ‘Facts and Values Green-Blue Roofs’. Op de factsheet vind je onder andere meetbare effecten over het vasthouden van water, de luchtzuiverende werking, de energiebesparing en de geluidsreductie van groene daken.

Green Deal partners gebruiken de factsheet met infographic om aan klanten en andere geïnteresseerden de kwantitatieve baten van groene daken duidelijk te maken. NextGreen heeft het werkspoor Facts and Values dat de factsheet samenstelde begeleid.