Businesscase sessies financiering klimaatadaptatie (2022)

Ministerie van Binnenlandse Zaken (Min BZK) en RVO

Als vervolg op de publicatie van de toolbox ‘Financiering klimaatadaptatie’ bieden RVO en Min BZK brede regionale kennissessies aan over de financiering van klimaatadaptatie. Gemeenten die in een specifieke casus vastlopen met de financiering van klimaatadaptatie kunnen zich aanmelden voor een businesscase sessie op locatie. Met haar kennis over en ervaring met verdienmodellen van groenblauwe oplossingen draagt NextGreen bij aan de regionale kennissessies. Net als projectpartners Deloitte en AT Osborne faciliteert NextGreen businesscase sessies voor de vragende gemeenten. NextGreen betrekt in deze sessies ook vertegenwoordigers van banken, verzekeraars en banken om hun langere termijn belang rond klimaatadaptatie in de gezamenlijke businesscase mee te kunnen nemen.

Doel

  • Oplossingen bieden aan decentrale overheden over de financiering van klimaatadaptatie en het benutten van de online toolbox stimuleren.
  • Klimaatadaptatie van gebouwen en percelen van bedrijven en inwoners versnellen.

Rol en activiteiten NextGreen

Faciliteren van regionale kennissessies | Faciliteren van business-case-sessies op locatie.

Samen met Deloitte en AT Osborne.

 

Voorafgaand project

Toolbox ‘Financiering klimaatadaptatie’

Resultaten en meer…

De resultaten van dit project worden binnenkort gepubliceerd.