Green Deal Groene Daken (2014 – 2019 )

Stichting GD Groene Daken


Begroeide daken hebben meerdere voordelen: ze vangen fijnstof af, houden gebouwen koeler, verminderen hittestress in steden, bufferen water tijdens hevige regenval en vergroten de biodiversiteit. En ze zorgen daarnaast ook voor meer gebruiksruimte.

Dat levert veel op, voor degene die erin investeert, maar vooral ook voor anderen in de omgeving. Op initiatief van Leven op Daken onderzoeken bedrijven, gemeenten, waterschappen, financiële partijen en kennisinstellingen binnen deze Green Deal naar succesvolle routes om groene daken landelijk te stimuleren.

In fase 1 (2014-2015) ontwikkelden we nieuwe verdienconcepten. In fase 2 (2016-2019) werken we de verdienconcepten verder uit en experimenteren we in praktijksituaties.

Partners

  • Overheden: Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (voorheen min IenM); provincies Noord-Brabant en Overijssel; gemeenten Almere, Amsterdam, Enschede, Tilburg, Eindhoven en Son en Breugel; Waterschappen Amstel, Gooi en Vecht, Aa en Maas, de Dommel, en Vechtstromen
  • Koepelorganisaties: VEBIDAK, Vereniging Bouwwerk Begroeners, VHG branchevereniging van ondernemers in het groen, Vereniging GDO
  • Bedrijven: Leven op Daken, BTL Nederland, Mastum Daksystemen, Nelen & Schuurmans, Optigrün Benelux, Sempergreen, Van der Tol Groep, Zinco Benelux en Atelier GroenBlauw, Carlisle Construction Materials BV, Triflex BV, Zoontjens International BV
  • Kennisorganisaties: Amsterdam Rainproof, NIOO, Stichting Roof Update, VIBA-Expo, de Vlinderstichting, Stichting Groenkeur, de Natuur en Milieufederaties
  • Burgerinitiatief: Grachten van Smaragd

Doel

Landelijke stimulering van groene daken, door:

  • Ontwikkelen van een nieuw maatschappelijk verdienmodel
  • Benutten van kansen, wegnemen (waar mogelijk) van belemmeringen
  • Experimenteren met verdienmodellen in praktijksituaties

Rol en activiteiten NextGreen

Procesmanagement | Organiseren en faciliteren bijeenkomsten | Resultaten verdienmodel, kansen en knelpunten vastleggen | Verbinden met andere ontwikkelingen in de context | Communicatie
Samen met Stroom en Onderstroom

Resultaten en meer…

Voorafgaand project

Haalbaarheidsonderzoek Green Deal Groene Daken (2013)

Leven op Daken


Na een pitch bij het ministerie van Economische Zaken wilde Leven op Daken de haalbaarheid van een Green Deal laten onderzoeken. Behalve ministeries werden gemeenten, provincies, waterschappen en aanverwante organisaties en bedrijven benaderd voor deelname aan een Green Deal Groene Daken. Resultaat: een Plan van Aanpak en een concepttekst voor de Green Deal.