Drie nieuwe pilots versterken samenwerking

Alliantie financiële prikkels vergroenen belastingen subsidies

Onttegeldiensten, communicatieboodschappen en afwegingen voor een goede beleidsmix staan centraal in de drie nieuwe pilots financiële prikkels voor klimaatadaptatie. De (deels) nieuwe partners versterken hiermee het werk van de Alliantie Financiële Prikkels voor Klimaatadaptatie.

Inwoners en bedrijven kunnen maatregelen nemen om de eigen omgeving klimaatbestendiger te maken. Zoals het aanleggen van een groen dak of een regenwaterhergebruiksysteem. Maar op welke wijze kun je inwoners en bedrijven nu het beste stimuleren om dit ook te doen? Lees meer

Online samenwerken aan impact: onze tips!

Het zijn uitdagende en bijna onvoorstelbare tijden in dit corona tijdperk, maar gelukkig kunnen de klanten van NextGreen wel ‘gewoon’ doorgaan met hun gezamenlijke duurzame transities die we begeleiden, alleen nu in online varianten. Juist nu blijkt hoe belangrijk het is dat we als overheden, bedrijven en financiële instellingen samenwerken aan een werkelijk inclusieve samenleving en duurzame economie die dit ondersteunt.

Nu we niet meer in zaaltjes kunnen brainstormen hebben we in no-time zo’n beetje alle online werkvarianten wel even uitgeprobeerd. We voelen ons inmiddels prima thuis in welke combi dan ook met Teams, zoomen, Skype, online workshops, webinars, break-outs, polls, chats en natuurlijk ook gewoon aangevuld met mail en telefoon. We passen ons aan met de tools waar onze opdrachtgevers en partners graag mee werken en ontdekken mooie nieuwe online werkvormen.

We delen hier graag een aantal online ervaringen binnen de processen die we begeleiden: Lees meer

Webinars ‘SBT’s voor Biodiversiteit’

Toonaangevende bedrijven, financiële instellingen en wetenschappers verdiepten zich in een serie webinars samen in de ontwikkeling van Science Based Targets voor biodiversiteit. Tijdens de EU Business & Nature Summit in 2019 besloten deelnemers van de EU Finance@Biodiversity Community om verder samen te werken aan het behoud en herstel van biodiversiteit en natuur via hun financierings- en investeringsactiviteiten. Eind maart zouden ze met business koploper bedrijven en wetenschappers bij elkaar komen rond ‘Science-Based Targets (SBT) voor biodiversiteit’.

Deze bijeenkomst in Brussel kon geen doorgang vinden, maar is – mede door de faciliterende rol van NextGreen – omgebouwd tot een verdiepende webinar-serie ‘Science-based targets for biodiversity: state of play and finance & business perspectives’. Lees meer