Adaptatie Atelier is gestart

Doe mee met het Adaptatie Atelier, een nieuwe coalitie opgericht door en voor gemeenten, waterschappen en provincies die samen beleid en prikkels ontwikkelen voor klimaatadaptatie (en biodiversiteit) gericht op inwoners en bedrijven.

Het Adaptatie Atelier is gestart op 22 juni op initiatief van de gemeenten Antwerpen, Enschede, Groningen, Harderwijk en Uitgeest. Zij nodigen collega’s uit om aan te sluiten.

Het initiatief is nu vier maanden onderweg. Samen met de deelnemers is besloten de aandacht te richten op drie doelgroepen, die worden behandeld in aparte werkgroepen:

  1. Bedrijventerreinen
  2. Woningcorporaties
  3. Woningeigenaren

Er is gestart met de werkgroep bedrijventerreinen, daarna volgen de andere twee werkgroepen.

Lees meer

F@B Community bespreekt definitie en assessment van positieve impact

De F@B Community kwam in september tijdens een online workshop bij elkaar om voortgang te boeken bij het definiëren en beoordelen van positieve impact op biodiversity.

Aanpak en uitdagingen

Tijdens de workshop pitchten sprekers van Planet A Ventures, eco.business Fund, Investisseurs & Partenairs (I&P) en Fund Nature hun aanpak en belangrijkste uitdagingen bij het definiëren en meten van de positieve impact op biodiversiteit.

Inzichten van experts

Miriam van Gool bood namens het Partnership for Biodiversity Accounting Financials (PBAF) inzicht in het belang van locatie-gebaseerde impact assessments en Johan Lammerant van de Methods Workstream van het European Business@Biodiversity Platform deelde een nieuw raamwerk voor ‘Nature Positive Business’. Deze inzichten werden positief ontvangen en bieden houvast voor de leden van de F@B Community om met het thema verder te gaan.

Regelgeving vereenvoudigen

De workshop was de tweede uit een reeks van drie. De eerste workshop vond plaats in juni. In de derde en laatste workshop komen leden van de F@B Community en beleidsmakers samen om de dialoog aan te gaan voor passende regelgeving en beleid, zodat de financiële sector wordt gestimuleerd om een positieve impact op biodiversiteit te bewerkstelligen.

Lees hier de samenvatting en slides van de workshop. Kijk voor meer informatie ook op F@B Community.