Toolbox financiering klimaatadaptatie

Een nieuwe online toolbox van het ministerie van Binnenlandse Zaken laat zien hoe je klimaatadaptatie kunt financieren. NextGreen schreef mee aan de projectbladen over financieringsconstructies en meekoppelkansen.

Met de toolbox willen het ministerie van Binnenlandse Zaken en RVO beschikbare informatie over de financiering van klimaatadaptatie bundelen en toegankelijk maken. De toolbox bestaat uit drie onderdelen:

  1. Kosten en baten van klimaatadaptatie
  2. De financiering van klimaatadaptatie (met ruim 25 financieringsvormen en -constructies)
  3. Slim combineren en meekoppelen

Het doel is om een brede groep professionals binnen overheden, financiële instellingen, woningcorporaties, gebouwinvesteerders en projectontwikkelaars te inspireren om klimaatadaptatie op innovatieve wijze te financieren. Per financieringsvorm zijn concrete aanwijzingen, tips en voorbeelden weergegeven.

De toolbox is open voor co-creatie. Dus mocht u zelf een innovatieve manier hebben bedacht om klimaatadaptatie te financieren, mail deze suggesties dan naar klimaatadaptatie@rvo.nl.

Bekijk de toolbox financiering klimaatadaptatie.

Lees meer over dit project op de projectpagina Toolbox financiering klimaatadaptatie