CoP Financial Institutions and Natural Capital (2014 – 2016)

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Veel financiële instellingen zoeken naar manieren om binnen de financiële sector de negatieve impact van geld op ‘natuurlijk kapitaal’ te verminderen. In de Community of Practice Financial Institutions and Natural Capital (CoP FINC) hebben ze hun ervaringen gedeeld over activiteiten en investeringsstrategieën waarbij ze natuurlijk kapitaal; ecosystemen en biodiversiteit meenemen in hun beslissingen.
De tien meetings van de CoP FINC en vier extra bijeenkomsten met experts hebben inzichten opgeleverd die zijn samengebracht in de publicatie ‘Finance for One Planet’.

Deelnemers

ABN AMRO, Achmea, ACTIAM, ASN Bank, FMO Bank, De Friesland Zorgverzekeraar, ING, J. Safra Sarasin, MN,  SNS Bank, SPF Beheer, StartGreen Capital, Triodos

Doel

Versnelling van de transitie van de financiële sector en natuurlijk kapitaal, door:

  • Leren van elkaars praktijk
  • Versnellen van de eigen praktijk
  • Dialoog in de context van de CoP

Rol en activiteiten NextGreen

Faciliteren CoP-proces | Co-faciliteren van 14 bijeenkomsten | Resultaten verwerken en monitoren | Verbinden met context

Voorafgaand project

Verkenning CoP Financial Institutions and Natural Capital (2013)

Ministerie van Economische Zaken


Gesprekken met 16 personen uit de (omgeving van) de financiële sector, om te peilen of er belangstelling is voor een Community of Practice. Tevens de basis voor de samenstelling van de CoP en de groslijst van onderwerpen voor de strategische agenda.