Dakhelden 2018

Procesbegeleiders Anne-Marie Bor (NextGreen) en Carleen Mesters (Stroom en Onderstroom) zijn op 1 juni door de Rotterdamse Dakendagen bekroond tot ‘Dakhelden 2018’. “Ze denken in netwerken, in hoe je door samenwerken grote stappen kunt zetten, niet alleen in Rotterdam, of in Amsterdam, maar in het hele land”, aldus de jury. “Wat hen drijft is het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen rondom dakbegroeiing en zodoende de toepassing van groene daken op te kunnen schalen.”

Green Deal Groene Daken procesbegeleiders Anne-Marie Bor (links) en Carleen Mesters bekroond tot Dakheld 2018.