Adaptatie Atelier naar Flight Forum in Eindhoven

Op donderdag 21 september 2023 bezoekt het Adaptatie Atelier bedrijventerrein Flight Forum in Eindhoven. Op initiatief van de ondernemers wordt dit terrein groener, klimaatadaptiever en biodiverser gemaakt in samenwerking met de gemeente. Tijdens dit bezoek gaat projectleider Jesse Poppema ons vertellen hoe dit is aangepakt. Geïnteresseerden zijn welkom om deel te nemen aan dit bezoek en de aansluitende werksessie.

 

Groen is aantrekkelijker
Bedrijventerrein Flight Forum in Eindhoven bestaat uit verschillende clusters, waaronder een kantorencluster. Van de kavels op dat cluster heeft Flight Forum CV een deel verkocht aan particuliere bedrijven. Het bleek echter moeilijk om de andere kavels te verkopen. Flight Forum besloot daarom om de inrichting groener en daarmee aantrekkelijker te maken voor gebruikers. Medewerkers en andere gebruikers gaven aan graag te willen werken in een prettige en groene werkomgeving. Ook de particuliere eigenaren van kantoorkavels merkten dat groen steeds vaker een voorwaarde is voor huurders.

 

Verkoelend effect
De omgeving is door de nieuwe inrichting niet alleen aantrekkelijker geworden, maar ook klimaatbestendiger en beter voor de biodiversiteit. Doordat er veel verharding is verwijderd, kan regenwater veel beter in de bodem infiltreren. Dat gaat wateroverlast en droogte tegen. En het groen dat de verharding heeft vervangen, zorgt in de zomer voor een verkoelend effect. Het groen is speciaal gesorteerd voor Flight Forum en bestaat uit verschillende inheemse soorten die de biodiversiteit bevorderen. Op het moment van het bezoek op 21 september is de aannemer aan de slag met de vergroening van het centrale plein.

 

Niet stranden
Een moeilijkheid in het project was dat een van de elf bedrijven niet wilde meewerken aan de gezamenlijke vergroening. Flight Forum en de andere betrokken bedrijven probeerden dit bedrijf te overtuigen, maar dat lukte helaas niet. Wat doe je dan? De medewerkers van dit bedrijf profiteren namelijk wel van de voordelen van de groene inrichting, zonder dat zij ervoor betaald hebben. Flight Forum wilde het project niet laten stranden en heeft daarom óók de ruimte bij het bedrijf dat niet meedeed vergroend. Maar wel met minder bomen en zonder zitplaatsen of signing borden.

 

Betrekken van alle partijen
Flight Forum CV heeft de betrokken partijen steeds geïnformeerd over de vergroeningswerkzaamheden en andere ontwikkelingen in de herinrichting. Een overleg faciliteren en een paar mailtjes sturen is daarvoor niet genoeg. Zeker als de betrokken partijen partners zijn en een financiële bijdrage leveren. Het is belangrijk om hier als ontwikkelmaatschappij rekening mee te houden en relatie te bouwen met het organiseren van interessante bijeenkomsten en ludieke acties zoals een gratis ijsje op het plein.

 

Mee op expeditie?
Ben je nog geen lid van het Adaptatie Atelier en wil je een keer vrijblijvend deelnemen op 21 september? Stuur dan een mailtje naar info@nextgreen.nl.

 

Over het Adaptatie Atelier
In de zomer van 2022 zijn we het Adaptatie Atelier gestart samen met de gemeenten Enschede, Harderwijk, Uitgeest en Antwerpen omdat we samen sneller stappen kunnen zetten voor klimaatadaptatie en biodiversiteit. We richten ons met de eerste werkgroep op de bedrijventerreinen. De komende periode starten er werkgroepen rond woningcorporaties en woningeigenaren.

 

Binnen het Adaptie Atelier komen de belanghebbende spelers bij elkaar om al doende samen stappen te ontwikkelen. Dat betekent dat we naast gemeenten, waterschappen en provincies ook de private eigenaren betrekken. Het contact met financiële instellingen is ook gelegd. Zij hebben vele ondernemers en huiseigenaren als klant en zoeken ook naar manieren om klimaatadaptatie te faciliteren. In samenspraak met al deze partijen gaan we op zoek naar oplossingen die het voor ondernemers, woningcorporaties en huiseigenaren mogelijk en aantrekkelijk maken om klimaatadaptieve maatregelen te nemen.

 

Lees het voorstel Adaptatie Atelier en neem contact op als je deze of een andere keer wilt aansluiten als introducee.

 

Bron casus Flight Forum: Case studie Samen Klimaatbestendig en aanvullingen door Jesse Poppema.