NextGreen ondertekent Green Recovery statement

Samen met ruim 250 bedrijven heeft NextGreen het Green Recovery Statement getekend dat vandaag officieel is overhandigd aan het kabinet. Gezamenlijk pleiten we ervoor om duurzaamheid als hoeksteen te nemen voor de corona-herstelplannen en pleiten we daarmee voor een groen en sociaal herstel.

Het Green Recovery Statement is een gezamenlijke oproep uit het bedrijfsleven aan de Nederlandse overheid om duurzaamheid en inclusiviteit als uitgangspunt te nemen voor de herstelplannen in Nederland en Europa. Juist nú met het oog op bespreking van de EU Green Deal / Green Recovery in de Europese Raad vandaag (19 juni 2020).

NextGreen ondertekende het Green Recovery Statement met de quote: Lees meer

Inventarisatie financiële sector en klimaatadaptatie van start

De komende maanden werkt NextGreen – in opdracht van het Samen Klimaatbestendig – aan een inventarisatie van initiatieven die momenteel spelen op het gebied van klimaatrisico’s en klimaatbestendigheid binnen de financiële sector. Het doel is om te komen tot een helder overzicht met de huidige ontwikkelingen en te inventariseren welke volgende stappen financiële instellingen willen en kunnen ontwikkelen richting ontwikkelaars, vastgoedeigenaren en bedrijven om hun beleid en projecten (verder) klimaatadaptief in te steken. Lees meer