Toolbox financiering klimaatadaptatie (2021)

Ministerie van Binnenlandse Zaken (Min BZK) en RVO

Het ministerie van Binnenlandse Zaken ontwikkelt een online toolbox over de financiering van klimaatadaptatie. Hierin wordt informatie samengebracht over de kosten en baten van klimaatadaptatie, verschillende financieringsvormen en -constructies, en meekoppelkansen. Mede op basis van het eerdere werk binnen de Alliantie Financiële Prikkels en de Analyse Finance en Klimaatadaptatie draagt NextGreen bij aan deze toolbox. Het ontsluiten van de beschikbare informatie voor een brede groep professionals binnen overheden, financiële instellingen en gebouweigenaren staat daarbij voorop.

Doel

  • Beschikbare informatie over de financiering van klimaatadaptatie bundelen en toegankelijk maken.
  • Diverse stakeholders inspireren om klimaatadaptatie op innovatieve wijze te financieren.

Rol en activiteiten NextGreen

Meedenken over structuur van de toolbox | Relevante informatiebronnen ontsluiten | Projectbladen samenstellen

Samen met in60seconds en &Flux.

Resultaten en meer…

Toolbox ‘Financiering klimaatadaptatie