Toolbox financiering klimaatadaptatie (2021)

Ministerie van Binnenlandse Zaken (Min BZK) en RVO

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een online toolbox ontwikkeld over de financiering van klimaatadaptatie. Hierin is informatie samengebracht over de kosten en baten van klimaatadaptatie, verschillende financieringsvormen en -constructies en meekoppelkansen. NextGreen droeg aan deze toolbox bij, mede op basis van het eerdere werk binnen de Alliantie Financiële Prikkels en de Analyse Finance en Klimaatadaptatie. Daarbij stond het ontsluiten van de beschikbare informatie voor een brede groep professionals binnen overheden, financiële instellingen en gebouweigenaren voorop.

Doel

  • Beschikbare informatie over de financiering van klimaatadaptatie bundelen en toegankelijk maken.
  • Diverse stakeholders inspireren om klimaatadaptatie op innovatieve wijze te financieren.

Rol en activiteiten NextGreen

Meedenken over structuur van toolbox | Relevante informatiebronnen ontsluiten | Projectbladen samenstellen.

Samen met &Flux

Resultaten en meer…

Toolbox ‘Financiering klimaatadaptatie