Biodiversiteitsbrochure voor Wienerberger

Wienerberger – producent van stenen, dakpannen en leidingsystemen – wil eind 2023 voor al haar 200 productielocaties een biodiversiteitsactieplan geschreven hebben. NextGreen is gevraagd mee te denken over de externe communicatie van dit commitment.

Als internationale producent van allerhande klei-gebaseerde producten heeft Wienerberger decennialange ervaring met natuurrestauratie in voormalige kleigroeves. Natuurontwikkeling in de uiterwaarden van de grote rivieren in Nederland is hier een voorbeeld van. Het bedrijf richt haar aandacht nu op een volgende stap richting biodiversiteitsneutraal in 2030: het versterken van natuur op de productielocaties. In Wienerberger’s Duurzaamheidsstrategie 2020-2023 staat dat het bedrijf voor eind 2023 een biodiversiteitsactieplan zal schrijven voor al haar 200 productielocaties.

In oktober publiceerde Wienerberger een interne gids die beschrijft hoe deze biodiversiteitsactieplannen tot stand moeten komen. Hierin staan een stappenplan en ontwerpprincipes beschreven, alsook een catalogus van 31 vergroeningsmaatregelen.

NextGreen is gevraagd om deze interne gids om te zetten in een publieke brochure waarmee Wienerberger haar commitment breed kan communiceren. Vanuit onze community building ervaring en met inzichtelijke publicaties op het gebied van biodiversiteit en klimaatadaptatie voor overheden, financiële instellingen en kennisorganisaties, adviseerden we over de structuur en over een infographic die de informatie visualiseert. Daarnaast schreven we een nieuwe inleiding die aansluit bij de doelgroepen die Wienerberger wil bereiken, uiteenlopend van buren tot overheden en investeerders. We zijn blij met het mooie eindproduct!

Lees meer in Wienerbergers nieuwsbericht

Download de publieke brochure