Transparantie van Natuurlijk en Sociaal Kapitaal (2013 – 2014)

Ministerie van Economische Zaken


Op weg naar een samenleving waarin de boekhouding van natuurlijk en sociaal kapitaal niet meer in de rode cijfers staat. Toonaangevende Nederlandse bedrijven en accountants tekenden op de Natuurtop 2013 met het ministerie van EZ, MVO Nederland, IUCN NL en True Price de intentieverklaring ‘Samenwerken aan transparantie van Natuurlijk en Sociaal Kapitaal’. Ze spraken af om samen tot een visie en actieprogramma te komen om transparantie te vergroten.

Op basis van interviews met de deelnemers en een bredere bijeenkomst hebben de deelnemers een gezamenlijke strategie bepaald en een visie en actieprogramma ontwikkeld. Voor de gezamenlijke uitvoering zijn de deelnemers een Green Deal met elkaar aangegaan.

Partners

  • Coördinatiegroep: Ministerie van Economische Zaken, IUCN NL, MVO Nederland, True Price
  • Bedrijven: AkzoNobel, ARCADIS, BAM, DSM, FMO, Interface, Heijmans, Philips, Thermaflex
  • Brancheverenigingen: NBA, VBDO
  • Accountancies: Deloitte, EY, KPMG, PwC

Doel

Transparanter maken van de bijdrage van natuurlijk en sociaal kapitaal door:

  • Gezamenlijke visie en actieprogramma

Rol en activiteiten NextGreen

Ondersteunen coördinatieteam | 15 interviews | Faciliteren brede bijeenkomst | Uitwerken actieprogramma
Samen met Fair Business