Beleidsmixer voor klimaatadaptatie

Beeld: Sjon Heijenga

De werkgroep Beslisondersteuning van de Alliantie Financiële Prikkels maakte een raamwerk om te komen tot een mix van financiële prikkels en beleidsinstrumenten voor klimaatadaptatie. Na twee jaar pilots en samenwerken aan financiële prikkels voor klimaatadaptatie, rondden de partners tijdens de partnerbijeenkomst van 8 juni de Alliantie Financiële Prikkels af. Alle drie de werkgroepen kwamen aan bod. De werkgroep Beslisondersteuning, die NextGreen samen met Stroom en Onderstroom begeleidt, presenteerde haar eindproduct: de Beleidsmixer.

Lees meer