Dialoog Natuurlijk Kapitaal (2015)

Ministerie van Economische Zaken


Betere investeringen en innovatieve verdienmodellen, dat is de kern om te komen tot een duurzame businesscase, waarin rekening wordt gehouden met ‘natuurlijk kapitaal’. Een gezamenlijk doel, meer en heldere informatie en het daaruit voortvloeiend meer maatschappelijk bewustzijn kunnen met elkaar de basis verschaffen die daarvoor nodig is.

Dat zijn de belangrijkste conclusies uit de dialoog tussen de rijksoverheid en enkele maatschappelijke sectoren, die NextGreen organiseerde in het najaar 2015. Dat deden we vanuit onze overtuiging dat innovatieve samenwerking cruciaal is voor een veerkrachtige economie, waarin ook gerekend wordt met de factor natuurlijk kapitaal.

Deelnemers

  • MKB en grondgebonden organisaties: Foreco, Huiberts Bloembollen, KAVB, Oogenlust, Metta standaard, Natuurmonumenten, VHG hoveniers in het groen, Vlinderstichting
  • Grote bedrijven en ketens: ASML, BAM, CREM, Desso, DSM, Eneco, Groningen Seaports, Heijmans, Heineken, Interface, IUCN NL, MVO Nederland, NS, Philips, Platform BEE, Schiphol, True Price, VNO-NCW
  • Accountants: BDO, Deloitte, EY, KPMG, NBA, PwC, Raad voor de Jaarverslaggeving
  • Finance: ABN AMRO, Achmea, ASN Bank, Commonland, De Friesland Zorgverzekeraar, Nationaal Groenfonds, IUCN NL, J. Safra Sarasin Bank, NLII, Rabobank, SNS Bank, Triodos, VBDO
  • Overheden: CBS, De 12 Landschappen, gemeente Haarlem, NEVI, PBL, PIANOo, provincie Noord-Brabant, provincie Noord-Holland, provincie Zuid-Holland, RIVM, VNG, Waterschap Noorderzijlvest, RWS, WUR
  • Rijksoverheid: Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Financiën, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, RVO.nl

Doel

Zicht krijgen op gezamenlijke vervolgstappen voor natuurlijk kapitaal, door:

  • Vijf workshops met koplopers en deelnemers aan lopende programma’s
  • Formuleren van actielijnen
  • Expliciet maken van de rollen, acties en samenwerking van de verschillende partijen

Rol en activiteiten NextGreen

Organiseren dialoog | Co-faciliteren 5 workshops en 3 deelsessies | Resultaten verwerken | Schrijven van een samenvattende notitie