Versnellen:
NextGreen versnelt duurzame transities

Nieuwe producten en businessmodellen worden vaak belemmerd door allerlei regels en kaders die bij het oude systeem horen. NextGreen helpt om het pad naar maatschappelijke vernieuwing te effenen en belemmeringen uit de weg te ruimen. Dat doen we door samen te experimenteren en een open dialoog te voeren met betrokken stakeholders. Op welke ontwikkelingen wilt u meeliften? En welke regels wilt u veranderen?

Diensten

  • Dialoog
    Vernieuwing vindt altijd plaats binnen een bredere context. Die zal moeten meebewegen, wil er een daadwerkelijke transitie plaatsvinden. NextGreen faciliteert de dialoog met stakeholders in die context. Dat doen we door in de eerste plaats knelpunten en kansen in kaart te brengen rond een groene ambitie. Vervolgens organiseren we het gesprek met de juiste stakeholders en noteren we welke routes en acties kansrijk zijn om een doorbraak te realiseren.
  • Procesmanagement Green Deals
    Met Green Deals wil de overheid, samen met marktpartijen, groene transities versnellen. NextGreen biedt procesmanagement voor verschillende fases in een Green Deal: het formuleren van een gezamenlijk doel, het opstellen van een plan van aanpak, de aanmelding van de Green Deal, procesbegeleiding bij de uitvoering en desgewenst monitoring, rapportage en evaluatie. Een Green Deal duurt gemiddeld 3 jaar. Procesmanagement voor City Deals, Health Deals en Innovation Deals is ook mogelijk, mits een duurzame ambitie er deel van uitmaakt.

Projecten