Verdiepen:
NextGreen helpt vraagstukken uit de praktijk te verdiepen

De pioniers op het gebied van duurzame transities effenen vaak het pad voor systeemverandering. Hun innovatieve praktijk toont de kansen, maar laat tegelijk zien waar het schuurt met het gangbare maatschappelijke systeem. Denk bijvoorbeeld aan inkoopprocessen, belastingsystemen, labels of informatievoorziening. NextGreen helpt om de kansen en knelpunten uit de praktijk te verdiepen en te agenderen. Welke hobbels en kuilen komt u onderweg tegen bij het opschalen van uw innovatie?

Diensten

  • Community of Practice
    NextGreen begeleidt groepen mensen die samen sneller willen innoveren. De praktijkdilemma’s van de deelnemers bepalen de agenda voor het proces. Een CoP betekent: samen zoeken, vanuit een gedeelde duurzame ambitie en ieders weerbarstige praktijk, naar nieuwe inzichten en concrete activiteiten. NextGreen begeleidt het proces met gemiddeld 10 bijeenkomsten, en bundelt desgewenst de resultaten voor publicatie.
  • Workshops en presentaties
    NextGreen verzorgt voor uw organisatie graag een workshop of presentatie over transitiemanagement en/of thema’s die raken aan uw ambitie en praktijk. Bijvoorbeeld over kansen en risico’s op het gebied van natuurlijk kapitaal en biodiversiteit. Of over het meetbaar maken van positieve impact en de winst van circulaire oplossingen. Dat doen we bij voorkeur op een interactieve manier, waarbij we aansluiten op uw praktijk en de concrete vragen van deelnemers.

Projecten