Jaarverslag Finance for Biodiversity Foundation 2020-2021

De Finance for Biodiversity Foundation heeft een jaar na haar oprichting het eerste jaarverslag gepubliceerd. Het rapport bestrijkt de periode vanaf de lancering van de Finance for Biodiversity Pledge in 2020 tot het einde van het jaar 2021.

Toename ondertekenaars

Het jaarverslag laat een flinke toename zien van het aantal ondertekenaars van de Finance for Biodiversity Pledge. Nadat de Pledge in september 2020 was gelanceerd, ging dat aantal van 26 startende financiële instellingen snel omhoog naar 84 ondertekenaars in december 2021.

Groeiende beweging

“Na slechts een jaar zijn we getuige van een groeiende beweging; biodiversiteit staat op de agenda bij alle soorten en maten van financiële instellingen van over de hele wereld”, zegt Anne-Marie Bor van NextGreen en medecoördinator van de Finance for Biodiversity Foundation in het jaarverslag.

Activiteiten en prestaties

Het rapport geeft ook inzicht in de activiteiten en prestaties van de werkgroepen van de leden van de Finance for Biodiversity Foundation. Bekijk hier het jaarverslag 2020-2021.

Finance gids over meten van biodiversiteit

De tweede editie van de ‘Guide on biodiversity measurement approaches’ staat online. De gids biedt een uitgebreid overzicht van 7 instrumenten die momenteel door financiële instellingen worden gebruikt om de impact van hun activiteiten op de biodiversiteit te meten.

Biodiversiteitsdata

De herziene editie bevat ook hoofdstukken over biodiversiteitsdata en het meten van mariene biodiversiteit. De volwassenheidsniveaus van de meetmethoden in de gids worden elk kwartaal geactualiseerd.

Werkwijze en wensen meetmethode

De tweede editie van de gids werd gepresenteerd in het webinar ‘How to measure biodiversity impact?’, op 12 juli 2022. Deze herziene editie bouwt voort op de eerste editie, die tijdens een webinar in april 2021 werd gelanceerd en veel positieve feedback kreeg. De gids is gemaakt door de Finance and Biodiversity Community (F@B Community), onderdeel van het Europese Business@Biodiversity Platform, en de Finance for Biodiversity Foundation, die beide worden ondersteund door NextGreen. Het doel is om financiële instellingen te helpen bij het vinden van een meetmethode die past bij hun werkwijze en wensen.

Sterke en zwakke punten per tool

De gids laat zien welke tools het meest geschikt zijn voor specifieke organisatorische aandachtsgebieden, toepassingscategorieën en asset classes en belicht de sterke en zwakke punten per tool. De gids beschrijft ook de datavereisten voor elke tool en geeft inzicht in de reikwijdten en belastingen die worden gedekt.

Kijk hier voor de Guide on biodiversity measurement approaches.

 

Terugblik workshop HHNK

Dat het vaak zoeken is naar manieren om projecten klimaatbestendig uit te voeren, bleek wel uit het enorme animo voor het webinar ‘Hoe betalen we klimaatadaptatie?’ dat NextGreen op 31 maart gaf voor het netwerk Samen Blauwgroen. Ruim honderd belangstellenden meldden zich aan. In een uur tijd lieten Anne-Marie Bor en Iris Hertog hen een breed palet aan ideeën zien.

Omdenken in de praktijk

We deden ons verhaal aan de hand van projecten waarbij NextGreen betrokken is. Zoals de Alliantie Financiële Prikkels, waarin overheden onderzochten hoe ze inwoners en bedrijven kunnen stimuleren om zelf klimaatadaptieve maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld met subsidies of via gedeeltelijke vrijstelling van rioolheffing en leges. Dat kan kostenefficiënter zijn dan zelf het riool vernieuwen. Bovendien zijn niet alle knelpunten op te lossen met ingrepen in de openbare ruimte. Ook belichtten we de rol van financiële instellingen en vastgoedinvesteerders, want ook zij worden geraakt door klimaatverandering. Denk aan verzekeringsschade na wateroverlast of woningen die minder waard worden door verzakking. We brachten met hen in kaart hoe ze kunnen samenwerken – ook met overheden – op weg naar een klimaatrobuuste samenleving. De toolbox ‘Financiering klimaatadaptatie’ die NextGreen met en voor het ministerie van Binnenlandse Zaken maakte, brengt 30 manieren om klimaatadaptatie te financieren samen.

Aan de slag met concrete projecten

In mei volgde een workshop in Heerhugowaard, waarin deelnemers zelf aan de slag gingen met deze toolbox. Daarbij bogen ze zich over drie concrete projecten:

  • Vergroening van het Raadhuisplein voor het gemeentehuis in Castricum.
  • De aansluiting van een aantal kavels in een tuinbouwgebied in Heemskerk op een waterberging.
  • De transformatie van het stationsgebied in Hoorn.

Met de workshop wilden we iedereen die met klimaatadaptatie bezig is laten zien en ervaren dat als je op een andere manier kijkt, er veel mogelijk blijkt. Benieuwd naar de ervaringen van deelnemers? Lees ze hier in het e-magazine Samen Blauwgroen.