Verkenning financiële sector en klimaatadaptatie

Samen Klimaatbestendig

Voor het verder versterken van klimaatadaptatie in Nederland is het belangrijk om inzicht te krijgen in de initiatieven er momenteel spelen op het gebied van klimaatrisico’s en -adaptatie in de financiële sector. Inzicht in het speelveld en een ‘gezamenlijke taal’ ontbreken voor banken, investeerders, verzekeraars en de gemeenten en waterschappen waar de financiële instellingen via de locaties van hun assets mee verbonden zijn. Welke instrumenten gebruiken financiële instellingen voor het toetsen en versterken van klimaatbestendigheid van hun investeringen en klanten, en wat is hun handelingsperspectief?

Op basis van interviews brengt NextGreen de ontwikkelingen in kaart en inventariseert welke volgende stappen financiële instellingen willen en kunnen ontwikkelen om hun beleid en projecten (verder) klimaatbestendig in te steken richting ontwikkelaars, vastgoedeigenaren en bedrijven.

Dit inzicht is van belang voor het bevorderen van wisselswerking rond klimaatbestendigheid tussen financiële instellingen en o.a. gemeenten en waterschappen. Een ‘gezamenlijke taal’ maakt hun gesprek rond klimaatbestendige inrichting effectiever richting ontwikkelaars, vastgoedeigenaren en bedrijven, en het geeft sneller zicht op gezamenlijke oplossingen.

Doel

  • Onderwerp en context van klimaatbestendigheid initiatieven in de financiële sector in kaart brengen
  • Aanzet voor een gezamenlijke taal ontwikkelen en handelingsperspectief richting ontwikkelaars, vastgoedeigenaren en bedrijven
  • Samenhangend en breed toegankelijk initiatieven overzicht: Wat gebeurt er al en wat is er aanvullend mogelijk en nodig voor een transitie in de financiële sector op het gebied van klimaatadaptatie?
  • Verkennen behoefte en mogelijkheid voor een samenwerkingsverband voor dit onderwerp

Rol en activiteiten NextGreen

Inventarisatie, interviews en desk research | Uitwerken initiatieven overzicht | Verkennen samenwerkingsverband

Samen met Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) en Climate Risk Services

Resultaten en meer …

Voorafgaand project