Webinar financieren van klimaatadaptatie voor HHNK

Op donderdag 31 maart faciliteert verzorgt NextGreen een webinar voor het netwerk Samen Blauwgroen over de vraag ‘Hoe betalen we klimaatadaptatie?’. Een verdiepende workshop voor gemeenten en andere belanghebbenden volgt op 9 mei.

Webinar (31 maart)

Nederland klimaatbestendig maken: dat vraagt om aanpassingen aan huizen, tuinen, bedrijfsgebouwen, straten en pleinen. Het vraagt om te investeren in groene daken, wadi’s en aanpassingen aan de riolering. Deze (groene) maatregelen voor klimaatadaptatie leveren ook maatschappelijke baten op voor leefbaarheid, gezondheid, en natuur. NextGreen verzorgt op 31 maart een webinar voor het netwerk Samen Blauwgroen, waarin we de vraag ‘Hoe betalen we klimaatadaptatie?’ belichten vanuit het perspectief van gemeenten, financiële instellingen en vastgoedeigenaren. Het Hoogheemraadschap Noorderkwartier (HHNK) host het netwerk Samen Groenblauw en vraagt NextGreen om het webinar en de vervolgworkshop te verzorgen.

Vervolgworkshop (9 mei)

Op maandag 9 mei organiseert NextGreen een verdiepende vervolgworkshop waarin 20-30 deelnemers aan de hand van enkele concrete Noord-Hollandse cases aan de slag gaan om tot een business case en mogelijkheden voor financiering te komen. Deze vervolgworkshop ‘financiering klimaatadaptatie’ is bedoeld voor vertegenwoordigers van gemeenten en financiële instellingen die in hun werk met de financiering van klimaatadaptatie te maken hebben (zoals stedelijk waterbeheerders, gebiedsmanagers, beleidsadviseurs klimaatadaptatie, ambtenaren subsidieregeling, etc.). Deelnemers brengen eigen cases in; de gebouw-/perceeleigenaren of andere betrokkenen zijn dan ook welkom.

Lees meer over het webinar en de vervolgworkshop op de website van Samen Blauwgroen. Partners uit de regio Noord-Holland Noord kunnen zich daar ook aanmelden.

Ook interesse in een maatwerkwebinar of -workshop rond de financiering van klimaatadaptatie? Stuur ons een mailtje op info@nextgreen.nl en we nemen contact op.