Werksessie financieel instrumentarium

Op 14 oktober ging de Groene Cirkel ’Groene gezonde stad’ van start, met als missie om de Zuid-Hollandse steden radicaal te vergroenen. NextGreen verzorgde een werksessie over het financieel instrumentarium dat hiervoor ingezet kan worden.

De Groene Cirkel ’Groene gezonde stad’ is een samenwerkingsverband tussen Staatsbosbeheer, IVN, WUR, gemeenten Rotterdam, Den Haag en Dordrecht, Naturalis, de Zuid-Hollandse GGD’s, LNV, Alles is gezondheid en provincie Zuid-Holland. Deze partijen gaan samenwerken om de Zuid-Hollandse steden radicaal te vergroenen, met baten voor gezondheid, biodiversiteit, klimaatadaptatie en sociale cohesie.

Tijdens de startbijeenkomst van deze Groene Cirkel verzorgde NextGreen één van de vier parallelle werksessies, en nodigde zij een aantal contacten uit de financiële sector uit om mee te denken. Het was super om sinds het uitbreken van de coronapandemie weer een echte in-person workshop te faciliteren. Deelnemers verkenden het financieel instrumentarium voor klimaatadaptatie en vergroening. Ze werkten in groepen rondom de vergroening van verschillende gebouwtypen: bedrijventerreinen, commercieel vastgoed en projectontwikkeling. Voor ieder gebouwtype verkenden de deelnemers de gewenste vergroeningsmaatregelen, de baten en baathouders van vergroening, en relevante financiële instrumenten om de vergroeningsmaatregelen te bekostigen. Inspiratie voor mogelijke financiële instrumenten kwam van de toolbox financiering klimaatadaptatie waar NextGreen aan meeschreef. Door meerdere financiële instrumenten te combineren, ontstaat een meervoudig verdienmodel.

Ook interesse in één of meerdere werksessies over de financiering van vergroening en klimaatadaptatie? Neem contact met ons op.

Lees meer over de Groene Cirkel ‘Groene gezonde stad’ op de portal van de groene cirkels.