CoP Bedrijven en Biodiversiteit (2012 – 2014)

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland


Bedrijven met ambities voor het versterken van biodiversiteit leren van elkaars werkwijze in deze Community of Practice. Er is nieuwe samenwerking ontstaan en door het delen van kennis over de relatie van bedrijven met ecosystemen is de transitie versneld. De CoP Bedrijven en Biodiversiteit leidde tot een nieuwe CoP in de financiële sector én tot de Green Deal Groene Daken.

Deelnemers

Jachthaven Het Anker, Congrescentrum Antropia, ASN Bank, Brabant Water, Eneco. Heijmans, Heineken, Zeeboerderij Hortimare, Interface tapijt, Kruidenier Foodservices, Leven op Daken, Tata Steel, Landgoed Verwolde

Doel

Versnellen van de transitie rond bedrijven en biodiversiteit, door:

  • Leren van elkaars praktijk
  • Vormen van netwerken en nieuwe coalities
  • Dialoog met de rijksbeleid en kennisinstituten

Rol en activiteiten NextGreen

Opzetten en begeleiden van de CoP | Co-faciliteren 10 sessies | Organiseren 2 bredere bijeenkomsten | Ondersteunen systeemstudie | Produceren publicatie
Samen met RVO.nl