Verdienmodel BioBorders (2018)

De Groene Reiger, DuurzaamDoor


Het concept BioBborders van De Groene Reiger maakt groene tuinen en biodivers openbaar groen in de wijk vanzelfsprekend. De aanpak wil kopers en huurders van nieuwbouwwoningen verleiden en ontzorgen door passende tuinconcepten aan te bieden in combinatie met ondersteuning bij aanplant en onderhoud. De gemeente Heiloo past BioBborders toe in de nieuwbouwwijk Melco, als pilot en onderdeel van het programma Groen Kapitaal van de Provincie Noord-Holland. Voor het Rijksprogramma DuurzaamDoor is deze praktijkcasus onderdeel van de participatietafel natuurinclusief bouwen.

Voor de lange termijn borging van het groen in de wijk onderzocht NextGreen in een workshop met betrokken stakeholders van deze pilot in de gemeente Heiloo de mogelijke maatschappelijke verdienmodellen en pijlers voor nieuwe investeringsafspraken. Er is gewerkt met het waardenwiel, een door NextGreen aangereikt model waarmee in een oogopslag helder is welke waarde voor wie belangrijk is. Het levert de basis informatie voor een gezamenlijke toekomstgerichte investeringsbalans waar NextGreen het denkraam voor heeft ontwikkeld.

NextGreen begeleidt ook de ontwikkeling van verdienmodellen in de Green Deal Groene Daken, zoals het vergroenen van belastingen.

Partners

Provincie Noord-Holland, gemeente Heiloo, makelaar, Clusius College, projectontwikkelaar, bouwmaatschappij, tuinarchitect en de lokale afdeling van de tuinvereniging Groei&Bloei.

Doel

Borgen van groen in een nieuwbouwwijk met behulp van een gezamenlijk meervoudig verdienmodel.

Rol en activiteiten NextGreen

Inventarisatie van initiatieven verdienmodel groen in de wijk | interactieve workshop verzorgen

Resultaten en meer…