‘Climate Resilient City’ documentaire belicht rol banken en verzekeraars

Op 25 en 26 januari werd in Nederland de tweede internationale Klimaatadaptatie-top gehouden. Tijdens dit online event ging de documentaire The Climate Resilient City Explained in première. NextGreen leverde input voor deze documentaire vanuit haar verkenning van de rol van financiële instellingen in klimaatadaptatie.

De documentaire laat in 25 minuten zien hoe steden klimaatbestendig ingericht kunnen worden. Ze doet dit aan de hand van voorbeelden en lessen uit Nederlandse steden die met deze documentaire samen de City Deal Klimaatadaptatie afronden. De getoonde verhalen benadrukken het belang van samenwerking tussen gemeenten, waterschappen, provincie, Rijksoverheid, burgers, bedrijven en financiële instellingen. Dit is helemaal in lijn met de resultaten van de verkenning die NextGreen doet met Samen Klimaatbestendig.

Lees meer

Dakenvisie gemeente Utrecht

Foto: Jan Knoop

Gemeente Utrecht heeft NextGreen gevraagd om hen te begeleiden bij het opstellen van een dakenvisie in 2021. Met ‘Geen dak onbenut’ in 2050 als streven werkt de gemeente aan een ‘Duurzame Daken Ambitie’. Vertrekkend vanuit de verschillende beleidsdoelstellingen, moet er een concrete ambitie komen voor de duurzame inrichting van het dakenlandschap. Op basis van interne overeenstemming en het betrekken van de verschillende stakeholders in de stad wordt gekeken hoe en waar de nieuwe energiedaken, groenblauwe daken, natuurdaken en combinatiedaken het beste kunnen bijdragen aan het verminderen van hittestress en wateroverlast, en tegelijkertijd bijdragen aan biodiversiteit en energieproductie. Verder moet het ambitiedocument ook handvatten bieden voor de gezamenlijke uitvoering, zoals het vormgeven van de mix aan beleidsinstrumenten en vernieuwende manieren voor financiering.

Lees meer