Workshop positieve impact biodiversiteit

 

De Finance@Biodiversity Community kwam in juni in een online workshop bijeen om met elkaar ervaringen te delen rond het creëren van positieve impact op biodiversiteit. Daarbij lag de nadruk op hoe financieringsoplossingen werken en de mogelijkheden en uitdagingen om ze op te schalen. De workshop was georganiseerd en gefaciliteerd door NextGreen, als onderdeel van onze opdracht om deze community te ondersteunen/leiden.

Stimulerend beleid

Tijdens de workshop vertelden sprekers van Aviva Investors, Planet A Ventures en eco.business Fund hoe hun initiatieven werken aan een positieve impact op biodiversiteit. In de breakoutsessies stond het vraagstuk rond opschaling centraal. Daarin concludeerden de deelnemers dat het meten van positieve biodiversiteitsimpact en het zorgen voor passend en liefst stimulerend beleid vanuit overheden nodig zijn om de positieve impact voor bedrijfsleven en biodiversiteit te vergroten.

Samenvatting en slides teruglezen

Deze twee randvoorwaarden staan centraal ​​in de twee volgende Finance@Biodiversity Community-workshops. Meer weten? Lees de samenvatting en slides van de workshop. Kijk voor meer informatie ook op F@B Community.