Nationaal Daken Plan (2020 – 2023)

Stichting Green Deal Groene Daken

In vervolg op de Green Deal Groene Daken werkte NextGreen het plan van aanpak voor het Nationaal Daken Plan 2020-2023 uit. Daarin wordt het belang van een multifunctionele inrichting van het dakenlandschap benadrukt om méér impact te behalen dan alleen met de focus op daken voor zonnepanelen. Ook voor de natuur, hittestress, wateroverlast, gezondheid en druk op ruimtegebruik biedt ons dakenlandschap oplossingen.
Met dit plan van aanpak nodigen de partners van het Nationaal Daken Plan anderen uit om aan te haken en zo de agenda samen verder uit te bouwen en te realiseren. Het plan is richtinggevend van opzet, en biedt ruimte om op basis van monitoring en actualiteit bijgesteld te worden. Samen op weg naar een meer en betere multifunctionele inzet van Nederlandse daken!

Partners Nationaal Dakenplan

Overheden: Provincies Noord-Brabant en Overijssel; gemeenten Almere, Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Rotterdam, Tilburg en Utrecht; Waterschappen Aa en Maas, Amstel, Gooi en Vecht, De Dommel, Vechtstromen
Koepelorganisaties: Nederlandse Dakdekkers Associatie, VEBIDAK, Vereniging Bouwwerk Begroeners, Vereniging GDO, VESP, VHG branchevereniging van ondernemers in het groen
Bedrijven: Atelier GroenBlauw, BTL Nederland, Carlisle Construction Materials BV, Leven op Daken, Nelen & Schuurmans, Optigrün Benelux, Sempergreen, Triflex BV, Van der Tol Groep, Zinco Benelux, Zoontjens International BV
Kennisorganisaties: Aeres Hogeschool, Amsterdam Rainproof, KNW Waternetwerk, de Natuur en Milieufederaties, NIOO-KNAW, Rooftop Revolution, Stichting Groenkeur, Stichting RIONED, Stichting Roof Update, STOWA, VIBA-Expo, de Vlinderstichting, Vogelbescherming Nederland
Burgerinitiatief: Grachten van Smaragd

Doel

Landelijke stimulering van multifuctionele daken, door:
• Stimuleren van een bredere mindset
• Verankering in beleid
• Stimulerende financieringsmodellen
• Bekwame vakmensen en innovatie

Rol en activiteiten NextGreen

Procesmanagement | Community management partners NDP | Ondersteunen bestuur, opdrachtgeversraad en partnerbijeenkomsten | Werkgroepen NDP inrichten

Samen met Stroom en Onderstroom

Voorafgaand project