Nationaal Daken Plan (2019 – 2020)

Stichting Green Deal Groene Daken

In vervolg op de Green Deal Groene Daken werkte NextGreen het plan van aanpak voor het Nationaal Daken Plan 2020-2023 uit. Daarin wordt het belang van een multifunctionele inrichting van het dakenlandschap benadrukt om méér impact te behalen dan alleen met de focus op daken voor zonnepanelen. Ook voor de natuur, hittestress, wateroverlast, gezondheid en druk op ruimtegebruik biedt ons dakenlandschap oplossingen.
Met dit plan van aanpak nodigen de partners van het Nationaal Daken Plan anderen uit om aan te haken en zo de agenda samen verder uit te bouwen en te realiseren. Het plan is richtinggevend van opzet, en biedt ruimte om op basis van monitoring en actualiteit bijgesteld te worden. Samen op weg naar een meer en betere multifunctionele inzet van Nederlandse daken!

Partners Nationaal Dakenplan

Overheden: gemeenten Almere, Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Rotterdam, Tilburg en Utrecht; Waterschappen Aa en Maas; Amstel, Gooi en Vecht; De Dommel, Vechtstromen; Provincies Noord-Brabant en Overijssel
Koepelorganisaties: Stichting Groenkeur, Stichting Roof Update, VEBIDAK, VHG branchevereniging van ondernemers in het groen, Vereniging Bouwwerk Begroeners, Vereniging GDO, VESP,
Bedrijven: Atelier GroenBlauw, BTL Nederland, Carlisle Construction Materials, Nederlandse Dakdekkers Associatie, Nelen & Schuurmans, Optigrün Benelux, READAR, Sempergreen, Triflex BV, Van der Tol Groep, ZinCo Benelux, Zoontjens International BV
Kennisorganisaties: Aeres Hogeschool, Amsterdam Rainproof, Het Groene Loket, Hogeschool PXL, KNW Waternetwerk, Stichting Landschapsbeheer Zeeland, de Natuur en Milieufederaties, NIOO-KNAW, RDGA, ROC Mondriaan, Rooftop Revolution, Stichting RIONED, STOWA, VIBA-Expo, de Vlinderstichting, Vogelbescherming Nederland
Burgerinitiatieven: Grachten van Smaragd, Stichting Ulebelt

Doel

Landelijke stimulering van multifuctionele daken, door:
• Stimuleren van een bredere mindset
• Verankering in beleid
• Stimulerende financieringsmodellen
• Bekwame vakmensen en innovatie

Rol en activiteiten NextGreen

Procesmanagement | Community management partners NDP | Ondersteunen bestuur, opdrachtgeversraad en partnerbijeenkomsten | Werkgroepen NDP inrichten

Samen met Stroom en Onderstroom

Voorafgaand project