Nationaal Daken Plan: online kick-off en werksessies speerpunten

14 mei 2020: Online kick-off met ruim 50 partners en bestuursoverdracht van Green Deal Groene Daken naar Nationaal Daken Plan

Online kick-off en bestuursoverdracht 

Samen met ruim 50 partners beleefden we op 14 mei een feestelijke en online kick-off van het Nationaal Daken Plan (NDP)! Een fysieke bijeenkomst zat er vanwege coronatijd even niet in, maar vrijwel alle partners waren aanwezig tijdens de online kick-off! Het plan van aanpak voor het Nationaal Daken Plan 2020-2024 werd gepresenteerd door het nieuwe bestuur van het NDP met focus op de 4 speerpunten waarmee de NDP-partners gezamenlijk het dakenlandschap willen vergroenen en tegelijkertijd inzetten voor andere duurzame doelen, zoals Lees meer

SDG-Afwegingskader omgevingsvisie

Hoe weeg je de schaarse ruimte voor de energietransitie, gezondheid en natuur tegen elkaar af binnen de omgevingsvisie? De implementatie van de Omgevingswet vraagt van gemeenten om integraal te kijken naar de fysieke leefomgeving en samenhang te beschrijven. In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) begeleidde NextGreen werksessies met vier gemeenten om vanuit hun praktijkervaringen tot een afwegingskader te komen met de 17 Sustainable Development Goals als uitgangspunt.

Lees meer