Adaptatie Atelier naar Flight Forum in Eindhoven

Op donderdag 21 september 2023 bezoekt het Adaptatie Atelier bedrijventerrein Flight Forum in Eindhoven. Op initiatief van de ondernemers wordt dit terrein groener, klimaatadaptiever en biodiverser gemaakt in samenwerking met de gemeente. Tijdens dit bezoek gaat projectleider Jesse Poppema ons vertellen hoe dit is aangepakt. Geïnteresseerden zijn welkom om deel te nemen aan dit bezoek en de aansluitende werksessie.


Lees meer