NextGreen verzorgt het procesmanagement van diverse Green Deal-trajecten en Communities of Practice.

Dit zijn processen van gemiddeld drie jaar, waarin verschillende overheden, marktpartijen en NGO’s samenwerken aan een gezamenlijke duurzame ambitie. NextGreen ontwerpt het proces, faciliteert de interactieve bijeenkomsten en begeleidt naar behoefte de werkgroepen.

Daarnaast faciliteert NextGreen diverse op zichzelf staande workshops en andere kortlopende processen.

Alle trajecten en sessies staan in het teken van het         en/of    van duurzame ambities.

Alle projecten
Afgerond
Lopend