Lunchpraat finance en klimaatadaptatie

Op 13 september vond de eerste online lunchpraat over klimaatadaptatie plaats met financiële instellingen en overheden. We bespraken de praktijk uit het beeldverhaal ‘Nederland klimaatbestendiger maken, welke rol spelen financiële instellingen’.

Tijdens de lunchpraat gingen Gijs Kloek (Achmea) en Timo Brinkman (Verbond van Verzekeraars) in gesprek over de verzekerbaarheid van klimaatrisico’s. Sommige klimaatrisico’s, zoals stormschade, nemen weliswaar toe, maar zijn goed verzekerbaar. Andere risico’s, zoals bodemdaling en overstroming van zee en grote rivieren zijn voor particulieren en MKB vrijwel niet verzekerbaar. Het Verbond van Verzekeraars pleitte ervoor om kennis van klimaatrisico’s en mogelijkheden voor adaptatie op te nemen in de bijscholing van financieel adviseurs, en de dekking van klimaatrisico’s als standaardcategorie op te nemen in verzekeringskaarten. Verder deelden de sprekers tools voor preventie en bewustwording.

In het tweede deel van de lunchpraat spraken Jan-Willem Vogels (Rabobank) en Bernardo Korenberg (Bouwinvest) over de financiering van klimaatadaptatie. Ze gaven aan dat de verduurzaming en vergroening van vastgoed loont, omdat dit leidt tot een beter risico/rendements-profiel. Zeker bedrijventerreinen bieden veel mogelijkheden voor vergroening. Om de benodigde versnelling te realiseren, is samenwerking met overheden en een innovatieve gezamenlijke financiering nodig.

Alle sprekers pleiten voor samenwerking; de eerste stappen hiernaartoe zijn volgens hen:

  • Kennis en inzicht delen en co-creëren, bv.: wat zijn de juiste adaptatie-maatregelen, wat zijn de kosten van niets doen, etc.
  • Hierbij is er behoefte aan één regiepunt, om de afstemming tussen financiële instellingen en decentrale overheden te vergemakkelijken.
  • Een praktische eerste stap is het over elkaar heen leggen van kaarten van financiële instellingen (klanten, vastgoed, etc.) en gemeenten om zo te zien waar prioriteitsgebieden voor klimaatadaptatie elkaar overlappen

Bekijk het verslag van de lunchpraat.

Bekijk het beeldverhaal ‘Nederland klimaatbestendiger maken, welke rol spelen financiële instellingen

Lees meer op de projectpagina Analyse financiële sector en klimaatadaptatie