Gezamenlijk beslismodel

Interviews en bijeenkomst met deskundigen van gemeente Amsterdam, Waternet en bouworganisaties voor het borgen van klimaatadaptatie met publiek-private instrumenten. Zoals deze nu als pilots worden ingezet bij gebiedsontwikkeling, transformatie en aanpassingen in de stad. Met deze nieuwe opdracht werken NextGreen en Stroom & Onderstroom met betrokkenen een raamwerk met instrumenten uit, met onder meer de waterneutrale bouwenvelop, bestemmingsplan en duurzame rioolheffing.

Lees meer op de projectpagina Beslismodel publiek-private instrumenten

Investeerders onderzoeken Footprinting methoden en Positieve impact

Om biodiversiteit -de basis van al het leven- beter te integreren in investeringsbeslissingen van financiële instellingen, startte de Europese Commissie in 2017 de Community of Practice Finance@Biodiversity. Bekijk de resultaten van de Community of Practice in de recente flyer ‘Footprinting, Positive Impact and Roadmap for Biodiversity Investment’.

Lees meer

Workshop Transititieperspectieven (2018)

Interactieve workshop over Transitieperspectieven met leden van de Alumnivereniging ITEM, Ingenieurs Techniek en Maatschappij. NextGreen presenteerde een negental verschillende transitie theorieën en procesmethoden, zoals de curve van Rotmans, de sleutelfuncties van Hekkert, de U-theorie van Scharmer en het Multi Level Design Model van Joore. Aan de hand van hun eigen praktijk konden de deelnemers zich in de verschillende perspectieven verdiepen. Resultaat: inzicht in de toepasbaarheid van de verschillende Transitieperspectieven, en concrete handvatten voor de aanpak en volgende stappen in de eigen projecten en processen.

Download: presentatie