Rijke oogst dialoog City Deal Klimaatadaptatie

Tijdens de City Deal bijeenkomst van 13 februari voerden deelnemers van de City Deal Klimaatadaptatie een vruchtbare dialoog met een aantal belangrijke sleutelspelers in de vastgoed sector en infra & energienetwerken. Beiden voeren stresstesten uit voor klimaatadaptatie, maar spreken elkaar doorgaans niet. Ze staan voor dezelfde risico’s van uitval, schade en gezondheid door toenemende wateroverlast, hitte en droogte in stedelijk en landelijk gebied. Rond verschillende gesignaleerde knelpunten op lokaal en nationaal niveau verkenden de deelnemers oplossingen en benoemden een aantal acties. Samen met coördinatoren van de City Deal faciliteerde NextGreen deze dialoog. Lees meer

Ambitieuze agenda voor méér impact op de nationale daken

NextGreen werkt – samen met Stroom en Onderstroom – het plan van aanpak voor het Nationaal Daken Plan 2020-2023 uit. Daarin benadrukken de 45 partner overheden, bedrijven en kennisinstellingen het belang van een multifunctionele inrichting van het dakenlandschap om méér impact te maken dan alleen via de huidige run op daken voor zonnepanelen. Ook voor de natuur, hittestress, wateroverlast, gezondheid en druk op ruimtegebruik biedt ons dakenlandschap oplossingen. Lees meer