20 nieuwe Pledge-ondertekenaars

Foto: Manu San Felix / National Geographic

We verwelkomden 20 nieuwe ondertekenaars van de Finance for Biodiversity Pledge tijdens het Nature for Life Hub side event van de United Nations General Assembly. De groep ondertekenaars is nu gegroeid naar 75, en vertegenwoordigt 17 landen en een vermogen van €12 triljoen.

Lees meer

FfB Observer Member bij de CBD

De Finance for Biodiversity Foundation (FfB), die meer dan 30 financiële instellingen als actieve leden heeft, is officieel observer member geworden bij de Convention on Biological Diversity (CBD). Dit betekent dat we vanaf nu vergaderingen van de CBD kunnen bijwonen en met input aan de onderhandelingen kunnen bijdragen.

Lees meer

CBD lanceert gids voor financiële instellingen

Een nieuwe gids legt uit hoe financiële instellingen bij kunnen dragen aan het CBD COP15 proces, en hoe ze kunnen pleiten voor een ambitieus biodiversiteitsbeleid na 2020. De Finance for Biodiversity Foundation, die NextGreen samen met de Horde Advies oprichtte, droeg samen met anderen bij aan deze gids.

Lees meer

Beleidsmixer voor klimaatadaptatie

Beeld: Sjon Heijenga

De werkgroep Beslisondersteuning van de Alliantie Financiële Prikkels maakte een raamwerk om te komen tot een mix van financiële prikkels en beleidsinstrumenten voor klimaatadaptatie. Na twee jaar pilots en samenwerken aan financiële prikkels voor klimaatadaptatie, rondden de partners tijdens de partnerbijeenkomst van 8 juni de Alliantie Financiële Prikkels af. Alle drie de werkgroepen kwamen aan bod. De werkgroep Beslisondersteuning, die NextGreen samen met Stroom en Onderstroom begeleidt, presenteerde haar eindproduct: de Beleidsmixer.

Lees meer

18 Nieuwe ondertekenaars Pledge

Op 21 mei, op de vooravond van de International Dag van de Biodiversiteit, verwelkomden we 18 nieuwe ondertekenaars van de Finance for Biodiversity Pledge. Hiermee staat het totaal nu op 55 financiële instellingen uit 15 verschillende landen. Dit vierden we tijdens het Global Biodiversity Festival.

Lees meer

Kwartiermaker financiële sector

Sinds januari 2021 werkt Anne-Marie een dagdeel per week als kwartiermaker financiële sector binnen Samen Klimaatbestendig. Binnen dit netwerk voor en door professionele ‘Klimaatwerkers’ pakt Anne-Marie klimaatadaptatie-vraagstukken op met financiële instellingen en hun koepelorganisaties. Dit bouwt verder op de eerdere analyse Finance en Klimaatadaptatie. Een van de eerste acties is het organiseren van een lunchlezing op 13 september van 12:00 tot 13:00 uur.

Lees meer

Overzicht ‘finance en biodiversiteit’ initiatieven

Dertien verschillende initiatieven over ‘finance en biodiversiteit’ – een nieuw overzicht laat nu zien wie waarmee bezig is. Samen met de ondertekenaars van de Finance for Biodiversity Pledge, de Finance@Biodiversity Community, UNEP FI en PRI, maakten we een overzicht van de belangrijkste initiatieven voor financiële instellingen op het gebied van biodiversiteit. Het overzichtsdocument laat de onderwerpen zien waar ieder initiatief aan werkt, alsook de geplande activiteiten en producten voor 2021-2022, publicaties en contactinformatie. Het overzicht werd gelanceerd op 1 april, tijdens het webinar over meetmethoden voor biodiversiteit.

Lees meer

Nieuwe stichting ‘Finance for Biodiversity Foundation’

Zes maanden na de lancering van de Finance for Biodiversity Pledge is de Stichting ‘Finance for Biodiversity Foundation’ opgericht. Deze stichting heeft tot doel om de oproep tot actie en de samenwerking tussen ondertekenaars van de Pledge te ondersteunen. Het doel van de oproep aan overheden en samenwerking is om het wereldwijde verlies aan biodiversiteit uiterlijk in 2030 om te buigen naar herstel. De nieuwe stichting wil de samenwerking rondom de commitments in de Pledge versnellen.

Lees meer

Dialoog voor gezamenlijke oplossingen

‘Alleen samen’, het klinkt inmiddels al te bekend, toch is het de enige toekomstbestendige weg om crises het hoofd te bieden. Binnen NextGreen werken we daarom graag met de dialoog zoals de Joodse filosoof Martin Buber deze aanreikt.

Voor Buber is gelijkwaardigheid in relaties een essentiële basis voor een vruchtbare samenwerking. Een kernwoord bij hem is de dialoog. In een dialoog zijn spreken en luisteren met elkaar in balans en is er aandacht voor woord en wederwoord. In dit samenspel ontstaat verbinding met diepere bronnen van de gesprekspartners. Wijsheid die verborgen lag, kan ontdekt worden in het samen spreken en luisteren. In de tussenruimte van het samen zoeken naar antwoorden komt creativiteit los en ontstaan inzichten waarop samen verder gebouwd kan worden. Zo wordt 1 + 1 samen 3.

Lees meer

Update rapport financiële prikkels voor klimaatadaptatie

Met het recente beeldverhaal ‘Finance en klimaatadaptatie’ vonden we het tijd om onze eerdere inventarisatie ‘Financiële prikkels voor klimaatadaptatie’ uit 2018 bij te werken. We hebben de weblinks weer kloppend gemaakt en voegden enkele nieuwe voorbeelden toe. Naast de aanleiding van de publicatie van het beeldverhaal ‘Nederland klimaatbestendiger maken – welke rol spelen financiële instellingen?’ waarin we naar het inventarisatierapport financiële prikkels verwijzen, blijkt ook het aanstaande model beslisondersteuning financiële prikkels voor overheden baat te hebben bij een update.

Lees meer