Terugblik workshop HHNK

Dat het vaak zoeken is naar manieren om projecten klimaatbestendig uit te voeren, bleek wel uit het enorme animo voor het webinar ‘Hoe betalen we klimaatadaptatie?’ dat NextGreen op 31 maart gaf voor het netwerk Samen Blauwgroen. Ruim honderd belangstellenden meldden zich aan. In een uur tijd lieten Anne-Marie Bor en Iris Hertog hen een breed palet aan ideeën zien.

Omdenken in de praktijk

We deden ons verhaal aan de hand van projecten waarbij NextGreen betrokken is. Zoals de Alliantie Financiële Prikkels, waarin overheden onderzochten hoe ze inwoners en bedrijven kunnen stimuleren om zelf klimaatadaptieve maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld met subsidies of via gedeeltelijke vrijstelling van rioolheffing en leges. Dat kan kostenefficiënter zijn dan zelf het riool vernieuwen. Bovendien zijn niet alle knelpunten op te lossen met ingrepen in de openbare ruimte. Ook belichtten we de rol van financiële instellingen en vastgoedinvesteerders, want ook zij worden geraakt door klimaatverandering. Denk aan verzekeringsschade na wateroverlast of woningen die minder waard worden door verzakking. We brachten met hen in kaart hoe ze kunnen samenwerken – ook met overheden – op weg naar een klimaatrobuuste samenleving. De toolbox ‘Financiering klimaatadaptatie’ die NextGreen met en voor het ministerie van Binnenlandse Zaken maakte, brengt 30 manieren om klimaatadaptatie te financieren samen.

Aan de slag met concrete projecten

In mei volgde een workshop in Heerhugowaard, waarin deelnemers zelf aan de slag gingen met deze toolbox. Daarbij bogen ze zich over drie concrete projecten:

  • Vergroening van het Raadhuisplein voor het gemeentehuis in Castricum.
  • De aansluiting van een aantal kavels in een tuinbouwgebied in Heemskerk op een waterberging.
  • De transformatie van het stationsgebied in Hoorn.

Met de workshop wilden we iedereen die met klimaatadaptatie bezig is laten zien en ervaren dat als je op een andere manier kijkt, er veel mogelijk blijkt. Benieuwd naar de ervaringen van deelnemers? Lees ze hier in het e-magazine Samen Blauwgroen.

Workshop positieve impact biodiversiteit

 

De Finance@Biodiversity Community kwam in juni in een online workshop bijeen om met elkaar ervaringen te delen rond het creëren van positieve impact op biodiversiteit. Daarbij lag de nadruk op hoe financieringsoplossingen werken en de mogelijkheden en uitdagingen om ze op te schalen. De workshop was georganiseerd en gefaciliteerd door NextGreen, als onderdeel van onze opdracht om deze community te ondersteunen/leiden.

Stimulerend beleid

Tijdens de workshop vertelden sprekers van Aviva Investors, Planet A Ventures en eco.business Fund hoe hun initiatieven werken aan een positieve impact op biodiversiteit. In de breakoutsessies stond het vraagstuk rond opschaling centraal. Daarin concludeerden de deelnemers dat het meten van positieve biodiversiteitsimpact en het zorgen voor passend en liefst stimulerend beleid vanuit overheden nodig zijn om de positieve impact voor bedrijfsleven en biodiversiteit te vergroten.

Samenvatting en slides teruglezen

Deze twee randvoorwaarden staan centraal ​​in de twee volgende Finance@Biodiversity Community-workshops. Meer weten? Lees de samenvatting en slides van de workshop. Kijk voor meer informatie ook op F@B Community.

Finance gids over engagement met bedrijven

Leden van de Finance for Biodiversity Foundation hebben samen met de Finance@Biodiversity Community een gids gelanceerd over de engagement met bedrijven voor onderwerpen die verband houden met biodiversiteit. Lees meer

Webinar financieren van klimaatadaptatie voor HHNK

Op donderdag 31 maart faciliteert verzorgt NextGreen een webinar voor het netwerk Samen Blauwgroen over de vraag ‘Hoe betalen we klimaatadaptatie?’. Een verdiepende workshop voor gemeenten en andere belanghebbenden volgt op 9 mei.

Lees meer

Biodiversiteitsbrochure voor Wienerberger

Wienerberger – producent van stenen, dakpannen en leidingsystemen – wil eind 2023 voor al haar 200 productielocaties een biodiversiteitsactieplan geschreven hebben. NextGreen is gevraagd mee te denken over de externe communicatie van dit commitment.

Lees meer

Toolbox financiering klimaatadaptatie

Een nieuwe online toolbox van het ministerie van Binnenlandse Zaken laat zien hoe je klimaatadaptatie kunt financieren. NextGreen schreef mee aan de projectbladen over financieringsconstructies en meekoppelkansen.

Lees meer

Werksessie financieel instrumentarium

Op 14 oktober ging de Groene Cirkel ’Groene gezonde stad’ van start, met als missie om de Zuid-Hollandse steden radicaal te vergroenen. NextGreen verzorgde een werksessie over het financieel instrumentarium dat hiervoor ingezet kan worden.

Lees meer

Amundi spreekt bij COP15

Tijdens de COP15 Biodiversity Summit sprak Amundi namens de Finance for Biodiversity Foundation. Hij pleitte voor het erkennen de rol van financiële instellingen in het Global Biodiversity Framework.

Lees meer

Engagement met bedrijven

Over hoe het gesprek over biodiversiteit te voeren met bedrijven wisselden deelnemers van de Finance@Biodiversity Community ervaringen uit in een serie van vier online workshops. In de laatste workshop, leerden we van vooroplopende bedrijven.

Lees meer

Beleid finance en biodiversiteit

Tijdens het webinar van 28 september bespraken sprekers van de CBD, EC DG FISMA en EFRAG de huidige ontwikkelingen binnen het biodiversiteitsbeleid van de VN en EU en wat dit betekent voor financiële instellingen.

Lees meer