Klimaatbestendige financiële sector: een nieuwe werkgroep

De gevolgen van klimaatverandering hebben impact op de financiële sector. Het aantal schadeclaims bij verzekeraars neemt toe, banken beginnen bij enkele van hun klanten te vragen naar klimaatrisico’s en klimaatadaptatie is onderdeel van het Sustainable Finance Action Plan van de Europese Commissie.

NextGreen, Samen Klimaatbestendig en Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) brachten eerder door een beeldverhaal in kaart welke rol financiële instellingen, in samenwerking met overheden, kunnen spelen in het klimaatbestendig maken van Nederland.

Werkgroep Klimaatadaptatie

De werkgroep Klimaatadaptatie is een nieuwe werkgroep die verder bouwt op het gedachtengoed van dit beeldverhaal. Er wordt gewerkt aan klimaatscenario’s en nieuwe financieringsvormen en maatregelen, gericht op klimaatadaptatie. De werkgroep is in juni 2022 gestart en wordt gefaciliteerd door Samen Klimaatbestendig. Anne-Marie Bor van NextGreen is community manager financiële sector van Samen Klimaatbestendig en ondersteunt de werkgroep.

Plan van aanpak

De werkgroep lanceerde onlangs haar plan van aanpak. Centrale vraag in dit werkplan is ‘Wat is de impact van klimaatadaptatie op de economie, de lokale omgeving en de financiële sector en welke bijdragen kan de financiële sector – al dan niet samen met overheden – leveren om afgewogen en effectieve klimaatadaptatie te bevorderen met een positieve bijdrage aan de samenleving?’

Subgroepen

Er zijn twee subgroepen gevormd die een antwoord op deze probleemstelling gaan zoeken: de subgroepen Scenario’s en Publiek-Private samenwerking. Deze twee groepen gaan in 2023 met het plan van aanpak aan de slag. Eind 2023 moet er een rapport liggen met uitkomsten die een gerichte bijdrage leveren aan de klimaatbestendigheid van Nederland. De ambitie is om ook een start te maken met de implementatie van enkele oplossingen. Samen Klimaatbestendig is betrokken bij de hoofdwerkgroep en bij de subgroep Publiek-Private Samenwerking en streeft naar verbinding van deze subgroep met actuele vraagstukken uit de praktijk.

Vragen? Wij helpen je verder!

Wij ontvangen regelmatig vragen uit de praktijk van overheden en financiële instellingen. Heb je een vraag over het betrekken van financiële instellingen bij een klimaatbestendige inrichting? Wij helpen jou zoeken naar het antwoord. Neem contact op met Anne-Marie Bor: anne-marie@samenklimaatbestendig.nl.

Adaptatie Atelier is gestart

Doe mee met het Adaptatie Atelier, een nieuwe coalitie opgericht door en voor gemeenten, waterschappen en provincies die samen beleid en prikkels ontwikkelen voor klimaatadaptatie (en biodiversiteit) gericht op inwoners en bedrijven.

Het Adaptatie Atelier is gestart op 22 juni op initiatief van de gemeenten Antwerpen, Enschede, Groningen, Harderwijk en Uitgeest. Zij nodigen collega’s uit om aan te sluiten.

Het initiatief is nu vier maanden onderweg. Samen met de deelnemers is besloten de aandacht te richten op drie doelgroepen, die worden behandeld in aparte werkgroepen:

 1. Bedrijventerreinen
 2. Woningcorporaties
 3. Woningeigenaren

Er is gestart met de werkgroep bedrijventerreinen, daarna volgen de andere twee werkgroepen.

Lees meer

F@B Community bespreekt definitie en assessment van positieve impact

De F@B Community kwam in september tijdens een online workshop bij elkaar om voortgang te boeken bij het definiëren en beoordelen van positieve impact op biodiversity.

Aanpak en uitdagingen

Tijdens de workshop pitchten sprekers van Planet A Ventures, eco.business Fund, Investisseurs & Partenairs (I&P) en Fund Nature hun aanpak en belangrijkste uitdagingen bij het definiëren en meten van de positieve impact op biodiversiteit.

Inzichten van experts

Miriam van Gool bood namens het Partnership for Biodiversity Accounting Financials (PBAF) inzicht in het belang van locatie-gebaseerde impact assessments en Johan Lammerant van de Methods Workstream van het European Business@Biodiversity Platform deelde een nieuw raamwerk voor ‘Nature Positive Business’. Deze inzichten werden positief ontvangen en bieden houvast voor de leden van de F@B Community om met het thema verder te gaan.

Regelgeving vereenvoudigen

De workshop was de tweede uit een reeks van drie. De eerste workshop vond plaats in juni. In de derde en laatste workshop komen leden van de F@B Community en beleidsmakers samen om de dialoog aan te gaan voor passende regelgeving en beleid, zodat de financiële sector wordt gestimuleerd om een positieve impact op biodiversiteit te bewerkstelligen.

Lees hier de samenvatting en slides van de workshop. Kijk voor meer informatie ook op F@B Community.

Vacature ‘Management- en project assistent’

Wil jij bijdragen aan een leefbare wereld ben je handig met communicatie en/of administratie? Dan is dit een mooie kans voor jou! NextGreen, gevestigd in het Willibrordus Business Center in Heiloo, zoekt een flexibele en zelfstandige parttime Management- en project assistent. Kom jij ons team versterken?

Deze vacature is inmiddels ingevuld.

Over NextGreen

NextGreen heeft als missie de duurzame beweging bij het bedrijfsleven verder te brengen. Wij werken voor en met gemeenten, bedrijven en financiële instellingen met groene ambities. We verbinden ze met elkaar en begeleiden hun samenwerking voor een klimaatbestendige leefomgeving en herstel van biodiversiteit.

Wij zetten ons in voor het versterken van wat wezenlijk van waarde is. Een leefbare aarde voor iedereen, nu en later. Een greep uit ons werk:

 • Adaptatie Atelier – begeleiden van samenwerking tussen overheden die klimaatadaptatie verankeren in hun beleid
 • Financiering van klimaatadaptatie – faciliteren van business case sessies voor overheden samen met banken, verzekeraars en (vastgoed)investeerders.
 • Finance for Biodiversity Pledge en Foundation – ondersteunen van de internationale groep van 100+ financiële instellingen die zich committeren aan biodiversiteit
 • Werkgroep Klimaatadaptatie – de finance Werkgroep Klimaatadaptatie binnen het Platform voor Duurzame Financiering als onderdeel van ons community management binnen Samen Klimaatbestendig

Door de toenemende vraag naar (gezamenlijke) verandertrajecten op het gebied van duurzaamheid bij overheden, in het bedrijfsleven en de financiële sector, is bij NextGreen de behoefte ontstaan aan een accurate Management- en project assistent met een groen hart.

Wat houdt de functie van Management- en project assistent bij NextGreen in?

In deze rol komen jouw organisatorische en administratieve talenten volledig tot zijn recht. Je bent de verbindende spin in het web van de duurzame samenwerkingsverbanden. De werkzaamheden zijn:

 • Het organiseren van overleggen en bijeenkomsten
 • Deelnemerslijsten bijhouden, CRM beheer
 • Offertes voorbereiden, factureren en (project)administratie
 • Nieuwsberichten opstellen, website (WordPress) en social media bijhouden
 • Nieuwsbrieven opstellen en versturen

Je werkt rechtstreeks met Anne-Marie Bor, oprichter en eigenaar van NextGreen, en de andere twee enthousiaste collega’s die deels vanuit het kantoor in Heiloo werken en deels vanuit huis. Daarnaast werk je samen met en voor partners in de projecten.

Past NextGreen als werkgever bij jou?

De organisatie van NextGreen (voorheen AMBOR creatie) bestaat inmiddels 5 jaar en heeft zich bewezen in de markt van verduurzaming. NextGreen staat voor professionaliteit, integriteit en betrokkenheid. De sfeer is informeel en dynamisch, we communiceren vanuit een positieve grondhouding.

Wat neem jij mee?

 • Enthousiasme en een positieve houding
 • Ervaring met administratie en/of communicatiewerkzaamheden, bij voorkeur ook in het Engels
 • Drive om te leren en verder te groeien
 • In staat en bereid om flexibel ad hoc werkzaamheden op te pakken. Dit kan ook vanuit huis
 • Wij stellen geen eisen aan het opleidingsniveau, maar wel aan de fit met ons duurzame DNA en een zelfstandige, accurate uitvoering van bovenstaande taken en werkzaamheden

Wat biedt NextGreen?

Wij werken in een klein en ambitieus team, waarin ruimte is voor eigen inbreng. In eerste instantie betreft het een tijdelijk dienstverband van ca. 16 uur, maar dat kan in een jaar tijd uitgroeien tot meer bij bewezen talent en ambitie. Wij bieden een marktconform salaris.

Interesse?

Heb je interesse in deze vacature of heb je nog aanvullende vragen, neem dan contact op met Anne-Marie Bor: a.bor@nextgreen.nl | www.nextgreen.nl

 

Download hier deze vacature.

Jaarverslag Finance for Biodiversity Foundation 2020-2021

De Finance for Biodiversity Foundation heeft een jaar na haar oprichting het eerste jaarverslag gepubliceerd. Het rapport bestrijkt de periode vanaf de lancering van de Finance for Biodiversity Pledge in 2020 tot het einde van het jaar 2021.

Toename ondertekenaars

Het jaarverslag laat een flinke toename zien van het aantal ondertekenaars van de Finance for Biodiversity Pledge. Nadat de Pledge in september 2020 was gelanceerd, ging dat aantal van 26 startende financiële instellingen snel omhoog naar 84 ondertekenaars in december 2021.

Groeiende beweging

“Na slechts een jaar zijn we getuige van een groeiende beweging; biodiversiteit staat op de agenda bij alle soorten en maten van financiële instellingen van over de hele wereld”, zegt Anne-Marie Bor van NextGreen en medecoördinator van de Finance for Biodiversity Foundation in het jaarverslag.

Activiteiten en prestaties

Het rapport geeft ook inzicht in de activiteiten en prestaties van de werkgroepen van de leden van de Finance for Biodiversity Foundation. Bekijk hier het jaarverslag 2020-2021.

Finance gids over meten van biodiversiteit

De tweede editie van de ‘Guide on biodiversity measurement approaches’ staat online. De gids biedt een uitgebreid overzicht van 7 instrumenten die momenteel door financiële instellingen worden gebruikt om de impact van hun activiteiten op de biodiversiteit te meten.

Biodiversiteitsdata

De herziene editie bevat ook hoofdstukken over biodiversiteitsdata en het meten van mariene biodiversiteit. De volwassenheidsniveaus van de meetmethoden in de gids worden elk kwartaal geactualiseerd.

Werkwijze en wensen meetmethode

De tweede editie van de gids werd gepresenteerd in het webinar ‘How to measure biodiversity impact?’, op 12 juli 2022. Deze herziene editie bouwt voort op de eerste editie, die tijdens een webinar in april 2021 werd gelanceerd en veel positieve feedback kreeg. De gids is gemaakt door de Finance and Biodiversity Community (F@B Community), onderdeel van het Europese Business@Biodiversity Platform, en de Finance for Biodiversity Foundation, die beide worden ondersteund door NextGreen. Het doel is om financiële instellingen te helpen bij het vinden van een meetmethode die past bij hun werkwijze en wensen.

Sterke en zwakke punten per tool

De gids laat zien welke tools het meest geschikt zijn voor specifieke organisatorische aandachtsgebieden, toepassingscategorieën en asset classes en belicht de sterke en zwakke punten per tool. De gids beschrijft ook de datavereisten voor elke tool en geeft inzicht in de reikwijdten en belastingen die worden gedekt.

Kijk hier voor de Guide on biodiversity measurement approaches.

 

Terugblik workshop HHNK

Dat het vaak zoeken is naar manieren om projecten klimaatbestendig uit te voeren, bleek wel uit het enorme animo voor het webinar ‘Hoe betalen we klimaatadaptatie?’ dat NextGreen op 31 maart gaf voor het netwerk Samen Blauwgroen. Ruim honderd belangstellenden meldden zich aan. In een uur tijd lieten Anne-Marie Bor en Iris Hertog hen een breed palet aan ideeën zien.

Omdenken in de praktijk

We deden ons verhaal aan de hand van projecten waarbij NextGreen betrokken is. Zoals de Alliantie Financiële Prikkels, waarin overheden onderzochten hoe ze inwoners en bedrijven kunnen stimuleren om zelf klimaatadaptieve maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld met subsidies of via gedeeltelijke vrijstelling van rioolheffing en leges. Dat kan kostenefficiënter zijn dan zelf het riool vernieuwen. Bovendien zijn niet alle knelpunten op te lossen met ingrepen in de openbare ruimte. Ook belichtten we de rol van financiële instellingen en vastgoedinvesteerders, want ook zij worden geraakt door klimaatverandering. Denk aan verzekeringsschade na wateroverlast of woningen die minder waard worden door verzakking. We brachten met hen in kaart hoe ze kunnen samenwerken – ook met overheden – op weg naar een klimaatrobuuste samenleving. De toolbox ‘Financiering klimaatadaptatie’ die NextGreen met en voor het ministerie van Binnenlandse Zaken maakte, brengt 30 manieren om klimaatadaptatie te financieren samen.

Aan de slag met concrete projecten

In mei volgde een workshop in Heerhugowaard, waarin deelnemers zelf aan de slag gingen met deze toolbox. Daarbij bogen ze zich over drie concrete projecten:

 • Vergroening van het Raadhuisplein voor het gemeentehuis in Castricum.
 • De aansluiting van een aantal kavels in een tuinbouwgebied in Heemskerk op een waterberging.
 • De transformatie van het stationsgebied in Hoorn.

Met de workshop wilden we iedereen die met klimaatadaptatie bezig is laten zien en ervaren dat als je op een andere manier kijkt, er veel mogelijk blijkt. Benieuwd naar de ervaringen van deelnemers? Lees ze hier in het e-magazine Samen Blauwgroen.

Workshop positieve impact biodiversiteit

 

De Finance@Biodiversity Community kwam in juni in een online workshop bijeen om met elkaar ervaringen te delen rond het creëren van positieve impact op biodiversiteit. Daarbij lag de nadruk op hoe financieringsoplossingen werken en de mogelijkheden en uitdagingen om ze op te schalen. De workshop was georganiseerd en gefaciliteerd door NextGreen, als onderdeel van onze opdracht om deze community te ondersteunen/leiden.

Stimulerend beleid

Tijdens de workshop vertelden sprekers van Aviva Investors, Planet A Ventures en eco.business Fund hoe hun initiatieven werken aan een positieve impact op biodiversiteit. In de breakoutsessies stond het vraagstuk rond opschaling centraal. Daarin concludeerden de deelnemers dat het meten van positieve biodiversiteitsimpact en het zorgen voor passend en liefst stimulerend beleid vanuit overheden nodig zijn om de positieve impact voor bedrijfsleven en biodiversiteit te vergroten.

Samenvatting en slides teruglezen

Deze twee randvoorwaarden staan centraal ​​in de twee volgende Finance@Biodiversity Community-workshops. Meer weten? Lees de samenvatting en slides van de workshop. Kijk voor meer informatie ook op F@B Community.

Finance gids over engagement met bedrijven

Leden van de Finance for Biodiversity Foundation hebben samen met de Finance@Biodiversity Community een gids gelanceerd over de engagement met bedrijven voor onderwerpen die verband houden met biodiversiteit. Lees meer

Webinar financieren van klimaatadaptatie voor HHNK

Op donderdag 31 maart faciliteert verzorgt NextGreen een webinar voor het netwerk Samen Blauwgroen over de vraag ‘Hoe betalen we klimaatadaptatie?’. Een verdiepende workshop voor gemeenten en andere belanghebbenden volgt op 9 mei.

Lees meer