Adaptatie Atelier Expeditie – Van 1 naar meer dan 20% groen op kantorencluster Flight Forum in Eindhoven

“Er was nagenoeg geen ruimte voor groen in het ontwerp uit de jaren negentig. Er ligt hier veel asfalt en dat stemt droevig. Gelukkig zitten we nu op bijna 14% groene openbare ruimte. We gaan door naar meer dan 20%,” vertelt Jesse Poppema, Programmamanager Groene Transitie bij Flight Forum.

Het Adaptatie Atelier bezocht op 21 september het bedrijventerrein Flight Forum in Eindhoven. Vertegenwoordigers van gemeenten, een waterschap, adviesbureaus en een financiële instelling ontdekten hoe ze bij Flight Forum te werk gaan om te vergroenen.

Lees meer