Verbinden:
NextGreen verbindt partners met duurzame ambities

Naturebased solutions, groene financiering, energieleverende gebouwen of circulaire processen. De maatschappelijke opgave waar je voor staat kun je niet alleen oplossen. Anderen hebben stukjes van de puzzel, en samen sta je sterker. Wie heb je nodig? En wat wordt de gezamenlijke koers en aanpak?

Diensten

  • Ambitie bepalen
    Op basis van een eerste gesprek met je organisatie denkt NextGreen mee over stappen om tot een perspectiefrijke ambitie te komen. Door middel van interviews met de stakeholders, en/of in een gezamenlijke sessie, begeleidt NextGreen partners om een maatschappelijk vraagstuk aan te scherpen tot gezamenlijke doelen: de ‘Common Ground’.
  • Samenwerking opzetten
    NextGreen brengt koplopers bij elkaar. Jouw ambitie is het vertrekpunt: we kijken wie er nog meer belang bij heeft om deze ambitie te realiseren. Samen zoeken we naar de juiste mix van partners om het beoogde doel te bereiken. NextGreen maakt daarbij gebruik van haar brede netwerk van koplopers binnen duurzaam bedrijfsleven, overheid, NGO’s en kennisinstellingen.
  • Strategie bepalen
    Vervolgens faciliteert NextGreen de partners om deze doelen te vertalen in ingrediënten voor een gezamenlijke strategie, en zo te komen tot een helder en concreet plan van aanpak. Ook voor Green Deals en Green Deal-teksten. Afhankelijk van de complexiteit van een opgave duurt dit proces, van vraag tot plan, zo’n 3 tot 6 maanden.

Projecten