Bijeenkomst Adaptatie Atelier open voor introducees

Ben jij als gemeente bezig met vergroening van bedrijventerreinen of wil je daarmee aan de slag, maar heb je nog veel vragen? Meld je dan nu aan bij het Adaptatie Atelier en doe als introducee een keer kosteloos mee om te kijken of je je bij ons wilt aansluiten.

Lees meer

Miljoenenimpuls voor groene bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen in Nederland worden dankzij een impuls uit het Nationaal Groeifonds de komende jaren omgetoverd tot groene, klimaatbestendige en energie-efficiënte plekken, waar werknemers prettig kunnen werken in een gezonde omgeving. Lees meer

Klimaatbestendige financiële sector: een nieuwe werkgroep

De gevolgen van klimaatverandering hebben impact op de financiële sector. Het aantal schadeclaims bij verzekeraars neemt toe, banken beginnen bij enkele van hun klanten te vragen naar klimaatrisico’s en klimaatadaptatie is onderdeel van het Sustainable Finance Action Plan van de Europese Commissie.

NextGreen, Samen Klimaatbestendig en Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) brachten eerder door een beeldverhaal in kaart welke rol financiële instellingen, in samenwerking met overheden, kunnen spelen in het klimaatbestendig maken van Nederland.

Werkgroep Klimaatadaptatie

De werkgroep Klimaatadaptatie is een nieuwe werkgroep die verder bouwt op het gedachtengoed van dit beeldverhaal. Er wordt gewerkt aan klimaatscenario’s en nieuwe financieringsvormen en maatregelen, gericht op klimaatadaptatie. De werkgroep is in juni 2022 gestart en wordt gefaciliteerd door Samen Klimaatbestendig. Anne-Marie Bor van NextGreen is community manager financiële sector van Samen Klimaatbestendig en ondersteunt de werkgroep.

Plan van aanpak

De werkgroep lanceerde onlangs haar plan van aanpak. Centrale vraag in dit werkplan is ‘Wat is de impact van klimaatadaptatie op de economie, de lokale omgeving en de financiële sector en welke bijdragen kan de financiële sector – al dan niet samen met overheden – leveren om afgewogen en effectieve klimaatadaptatie te bevorderen met een positieve bijdrage aan de samenleving?’

Subgroepen

Er zijn twee subgroepen gevormd die een antwoord op deze probleemstelling gaan zoeken: de subgroepen Scenario’s en Publiek-Private samenwerking. Deze twee groepen gaan in 2023 met het plan van aanpak aan de slag. Eind 2023 moet er een rapport liggen met uitkomsten die een gerichte bijdrage leveren aan de klimaatbestendigheid van Nederland. De ambitie is om ook een start te maken met de implementatie van enkele oplossingen. Samen Klimaatbestendig is betrokken bij de hoofdwerkgroep en bij de subgroep Publiek-Private Samenwerking en streeft naar verbinding van deze subgroep met actuele vraagstukken uit de praktijk.

Vragen? Wij helpen je verder!

Wij ontvangen regelmatig vragen uit de praktijk van overheden en financiële instellingen. Heb je een vraag over het betrekken van financiële instellingen bij een klimaatbestendige inrichting? Wij helpen jou zoeken naar het antwoord. Neem contact op met Anne-Marie Bor: anne-marie@samenklimaatbestendig.nl.