Value Creation with Natural Capital

Expedities Natuurlijk Kapitaal, april 2018
Dit whitepaper beschrijft de natuurlijk kapitaal risico’s en kansen voor finance en business. De resultaten van twee expedities rond het investeren in de agro & food sector en bouw tonen routes voor de gezamenlijke transitie.

Download

Value Creation with Natural Capital, An expedition by finance and business

Financiële prikkels voor klimaatadaptatie

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, januari 2018
Inventarisatie van financiële prikkels voor klimaatbestendig gebouwen en tuinen. Inclusief kansen voor vergroenen van belastingen voor duurzame gebouwen en percelen van bedrijven en inwoners.

Download

Financiële prikkels voor klimaatadaptatie

Finance for One Planet

CoP Financial Institutions and Natural Capital, November 2016
Het ecosysteem perspectief biedt zicht op de noodzakelijke nieuwe samenwerking voor een stabiel klimaat, schoon water en vruchtbaar land. Inzichten uit de CoP Financial Institutions and Natural Capital en elf praktijkverhalen van de deelnemende banken, verzekeraars, pensioenfondsen en private equity.

Download

Finance for One Planet

Hemelwater belasten of belonen

Green Deal Groene Daken, 2016
Het rapport ‘Hemelwater belasten of belonen’ verkent het verdienconcept ‘differentiatie van belastingen’ nader. Het rapport beschrijft de (on)mogelijkheden voor differentiatie rioolheffing, waterschapsbelasting en OZB voor klimaatadaptieve gebouwen.

Download

Hemelwater belasten of belonen

Maatschappelijk verdienen met groene daken

Green Deal Groene Daken, 2016
De publicatie ‘Maatschappelijk verdienen met groene daken’ beschrijft het proces en de uitkomsten – vijf verdienconcepten – van de Green Deal Groene Daken.

Download

Maatschappelijk verdienen met groene daken

Ondernemen met oog voor biodiversiteit loont

Tijdschrift Milieu, februari 2015
Over de resultaten van de CoP Bedrijven en Biodiversiteit en de publicatie ‘Bedrijven en Biodiversiteit’ (zie hieronder).

Download

Ondernemen met oog voor biodiversiteit loont

  • Foto Publicatie Bedrijven en Biodiversiteit

Bedrijven en Biodiversiteit

Duurzaam Door, november 2014
Publicatie met inzichten uit de CoP Bedrijven en Biodiversiteit. Dertien praktijkverhalen, ter inspiratie voor bedrijven die aan de slag willen met het versterken van ecosystemen. De relatie van een bedrijf met ecosystemen wijst de weg naar handelingsperspectieven.

Download

Bedrijven en biodiversiteit
Bedrijven en biodiversiteit (printversie)
Business and Biodiversity (Engelse versie)

Groene innovatie op het dak

Tijdschrift Milieu, mei 2014
Dit artikel laat de voordelen van groene daken zien, en de noodzaak voor het zoeken naar een nieuw verdienmodel.

Download

Groene innovatie op het dak

Cradle to Cradle loont!

RVO (voorheen Agentschap NL), 2011
Over cradle to cradle inkopen, intern draagvlak en innovatie met een positieve milieu-impact. Zeventien bedrijven uit de C2C LeerCommunity vertellen over hun ervaringen en leerpunten.

Download

Cradle to Cradle loont!
Cradle to Cradle pays off!

Usability of Life Cycle Assessment for Cradle to Cradle purposes

RVO (voorheen Agentschap NL), 2011
Zes bedrijven uit de LeerCommunity Cradle to Cradle onderzochten samen met experts hoe de milieuimpact van hun C2C producten verbeterd kan worden met een LCA. Dit position paper beschrijft de (on)mogelijkheden van het gebruik van LCA voor het meten van circulaire producten die een positieve impact beogen. Inclusief mening van internationale klankbordgroep.

Download

Usability of Life Cycle Assessment for Cradle to Cradle purposes