Rotterdam verkent klimaatadaptatie met de financiële sector

Gemeente Rotterdam, dec 2022
Casusbeschrijving met zeven inzichten voor publiek-private samenwerking.

Download

Samen Klimaatbestendig – Zeven inzichten voor publiek-private samenwerking: Rotterdam verkent klimaatadaptatie met financiële sector

Finance gids over meten van biodiversiteit – 2de editie

F@B Community en Finance for Biodiversity Pledge, juli 2022
Overzicht van meetmethoden voor biodiversiteit voor financiële instellingen (Engelstalig).

Download

Finance for Biodiversity – Guide on biodiversity measurement approaches

Finance gids over engagement met bedrijven

F@B Community en Finance for Biodiversity Pledge, april 2022
Handleiding voor financiële instellingen over hoe ze met hun klanten in gesprek kunnen over biodiversiteit (Engelstalig).

Download

Finance for Biodiversity – Guide on engagement with companies

Beleidsmixer

Alliantie Financiële Prikkels, juni 2021
Routewijzer naar instrumenten en prikkels voor klimaatadaptatie op privaat terrein.

Download

Beleidsmixer

Initiatievenoverzicht finance en biodiversiteit 

F@B Community en Finance for Biodiversity Pledge, april 2021
Overzicht van initiatieven rondom biodiversiteit voor financiële instellingen (Engelstalig).

Download

Finance and Biodiversity – Overview of initiatives for financial institutions

Beeldverhaal: Nederland klimaatbestendiger maken – welke rol spelen financiële instellingen?

Analyse Financiële sector en klimaatadaptatie, maart 2021
Beeldverhaal over de rol van de financiële sector in klimaatadaptatie, gebaseerd op 20 gesprekken met financiële instellingen en overheden, en deskresearch.

Download

Nederland klimaatbestendiger maken: welke rol spelen financiële instellingen?

Guidance document Finance for Biodiversity

Finance for Biodiversity Pledge, september 2020
Handreiking met voorbeelden en bronnen die de vijf commitments van de Finance for Biodiversity Pledge ondertekenaars toelichten.

Download

About the Pledge

Praktijkproef Afwegingskader Omgevingsvisie

VNG Afwegingskader Omgevingsvisie, mei 2020
Handreiking die gemeenten helpt bij het maken van de omgevingsvisie, op weg naar de invoering van de Omgevingswet, inclusief kompas voor inzetten op de Global Goals en afwegingsprincipes.

Download

Praktijkproef Afwegingskader Omgevingsvisie (handreiking)

Klimaatadaptatie borgen op privaat terrein

Beslismodel publiek-private instrumenten, november 2019
Resultaten van interviews met ervaringsdeskundigen binnen de gemeente Amsterdam in opdracht van Waternet, gericht op het borgen van klimaatadaptatie op privaat terrein.

Download

Beslisondersteunend model om te komen tot meest passend instrument
Factsheet Gezamenlijke ontwikkelambitie
Factsheet Waterneutrale Bouwenvelop en Kavelpaspoort
Factsheet Tender en Prijs-Kwaliteit Verhouding criteria
Factsheet BREEAM NL Niewbouw & Renovatie
Factsheet Duurzame Rioolheffing
Raamwerk van ervaringen

Het dak verbindt ambitieuze partners

Green Deal Groene Daken, mei 2019
Overzicht van de resultaten van drie jaar Green Deal Groene Daken.

Download

Het dak verbindt ambitieuze partners (printversie)
Het dak verbindt ambitieuze partners (spread)

Handreiking Natuurdaken

Green Deal Groene Daken, maart 2019
Handreiking om meer natuur op je groene dak te realiseren.

Download

Handreiking Natuurdaken

Met Infranatuur kom je verder

Green Deal Infranatuur, maart 2019
Magazine van Green Deal Infranatuur.

Download

Met Infranatuur kom je verder

Pilots voor financiële prikkels

Vergroenen Belastingen, december 2018
Inventarisatie voor Samenwerking Financiële Prikkels voor Klimaatadaptatie.

Download

Pilots voor financiële prikkels

Footprinting, Positive Impact and Roadmap for Biodiversity Investment

EU CoP Finance@Biodiversity, november 2018
Flyer met resultaten van de EU CoP Finance@Biodiversity.

Download

Footprinting, Positive Impact and Roadmap for Biodiversity Investment (Engelse versie)

Positive Impact Finance for Business and Biodiversity

EU CoP Finance@Biodiversity, november 2018
Paper over investeren in positieve impact op biodiversiteit.

Download

Positive Impact Finance for Business and Biodiversity (Engelse versie)

Facts and Values Groenblauwe daken

Green Deal Groene Daken, september 2018
Engelse versie van factsheet door Green Deal Groene Daken.

Download

Factsheet Green-blue Roofs (Engelse versie)
Factsheet Groenblauwe daken

Value Creation with Natural Capital

Expedities Natuurlijk Kapitaal, april 2018
Dit whitepaper beschrijft de natuurlijk kapitaal risico’s en kansen voor finance en business. De resultaten van twee expedities rond het investeren in de agro & food sector en bouw tonen routes voor de gezamenlijke transitie.

Download

Value Creation with Natural Capital, An expedition by finance and business

Financiële prikkels voor klimaatadaptatie

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, januari 2018
Inventarisatie van financiële prikkels voor klimaatbestendig gebouwen en tuinen. Inclusief kansen voor vergroenen van belastingen voor duurzame gebouwen en percelen van bedrijven en inwoners.

Download

Financiële prikkels voor klimaatadaptatie

Finance for One Planet

CoP Financial Institutions and Natural Capital, November 2016
Het ecosysteem perspectief biedt zicht op de noodzakelijke nieuwe samenwerking voor een stabiel klimaat, schoon water en vruchtbaar land. Inzichten uit de CoP Financial Institutions and Natural Capital en elf praktijkverhalen van de deelnemende banken, verzekeraars, pensioenfondsen en private equity.

Download

Finance for One Planet

Hemelwater belasten of belonen

Green Deal Groene Daken, 2016
Het rapport ‘Hemelwater belasten of belonen’ verkent het verdienconcept ‘differentiatie van belastingen’ nader. Het rapport beschrijft de (on)mogelijkheden voor differentiatie rioolheffing, waterschapsbelasting en OZB voor klimaatadaptieve gebouwen.

Download

Hemelwater belasten of belonen

Maatschappelijk verdienen met groene daken

Green Deal Groene Daken, 2016
De publicatie ‘Maatschappelijk verdienen met groene daken’ beschrijft het proces en de uitkomsten – vijf verdienconcepten – van de Green Deal Groene Daken.

Download

Maatschappelijk verdienen met groene daken

Ondernemen met oog voor biodiversiteit loont

Tijdschrift Milieu, februari 2015
Over de resultaten van de CoP Bedrijven en Biodiversiteit en de publicatie ‘Bedrijven en Biodiversiteit’ (zie hieronder).

Download

Ondernemen met oog voor biodiversiteit loont

  • Foto Publicatie Bedrijven en Biodiversiteit

Bedrijven en Biodiversiteit

Duurzaam Door, november 2014
Publicatie met inzichten uit de CoP Bedrijven en Biodiversiteit. Dertien praktijkverhalen, ter inspiratie voor bedrijven die aan de slag willen met het versterken van ecosystemen. De relatie van een bedrijf met ecosystemen wijst de weg naar handelingsperspectieven.

Download

Bedrijven en biodiversiteit
Bedrijven en biodiversiteit (printversie)
Business and Biodiversity (Engelse versie)

Groene innovatie op het dak

Tijdschrift Milieu, mei 2014
Dit artikel laat de voordelen van groene daken zien, en de noodzaak voor het zoeken naar een nieuw verdienmodel.

Download

Groene innovatie op het dak

Cradle to Cradle loont!

RVO (voorheen Agentschap NL), 2011
Over cradle to cradle inkopen, intern draagvlak en innovatie met een positieve milieu-impact. Zeventien bedrijven uit de C2C LeerCommunity vertellen over hun ervaringen en leerpunten.

Download

Cradle to Cradle loont!
Cradle to Cradle pays off!

Usability of Life Cycle Assessment for Cradle to Cradle purposes

RVO (voorheen Agentschap NL), 2011
Zes bedrijven uit de LeerCommunity Cradle to Cradle onderzochten samen met experts hoe de milieuimpact van hun C2C producten verbeterd kan worden met een LCA. Dit position paper beschrijft de (on)mogelijkheden van het gebruik van LCA voor het meten van circulaire producten die een positieve impact beogen. Inclusief mening van internationale klankbordgroep.

Download

Usability of Life Cycle Assessment for Cradle to Cradle purposes