Finance for Biodiversity Pledge (2020 – )

Finance for Biodiversity Foundation

Om het wereldwijde biodiversiteitsverlies te keren, is een transitie nodig in alle sectoren van de samenleving. Ook financiële instellingen zoals banken, verzekeraars en asset managers zien dat ze door hun investeringen zowel een positieve als een negatieve invloed op natuur en biodiversiteit hebben. Biodiversiteitsverlies is voor financiële instellingen een potentieel bedrijfsrisico op de langere termijn.

Financiële instellingen willen zich daarom naast het groeiende commitment aan klimaatdoelen nu ook committeren aan het bewaren en herstellen van biodiversiteit. Hierover bundelen ze hun krachten in de Finance for Biodiversity Pledge. Banken, verzekeraars, asset managers en impact funds uit verschillende landen doen hierin de belofte om de komende jaren aan de slag te gaan met biodiversiteit. Ze doen roepen andere financiële instellingen en staatshoofden op om zich bij hen aan te sluiten om in dit decennium te zorgen voor een omkering in het wereldwijde verlies van biodiversiteit.

De Finance for Biodiversity Pledge is geïnitieerd door leden van de F@B Community of Practice. De Pledge is uitgegroeid tot een zelfstandige Foundation die wordt gesteund met financiële bijdragen van de deelnemende financiële instellingen.

Voor een overzicht van alle ondertekenaars van de Pledge, zie signatories.

Deelnemers

Voor een overzicht van alle deelnemers binnen de Finance for Biodiversity Foundation zie members.

Doel

  • Aandacht voor biodiversiteit vergroten bij financiële instellingen en overheden
  • Krachten bundelen en gezamenlijke ontwikkeling faciliteren
  • Staatshoofden aanmoedigen om tijdens de CBD COP15 ambitieuze doelen te stellen voor biodiversiteit

Rol en activiteiten NextGreen

Coördinatie ondertekening en launch events | Community management | Communicatie

Samen met: Anita de Horde van De Horde Advies

Voorafgaand project

Finance@Biodiversity Community