Terugblik workshop HHNK

Dat het vaak zoeken is naar manieren om projecten klimaatbestendig uit te voeren, bleek wel uit het enorme animo voor het webinar ‘Hoe betalen we klimaatadaptatie?’ dat NextGreen op 31 maart gaf voor het netwerk Samen Blauwgroen. Ruim honderd belangstellenden meldden zich aan. In een uur tijd lieten Anne-Marie Bor en Iris Hertog hen een breed palet aan ideeën zien.

Omdenken in de praktijk

We deden ons verhaal aan de hand van projecten waarbij NextGreen betrokken is. Zoals de Alliantie Financiële Prikkels, waarin overheden onderzochten hoe ze inwoners en bedrijven kunnen stimuleren om zelf klimaatadaptieve maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld met subsidies of via gedeeltelijke vrijstelling van rioolheffing en leges. Dat kan kostenefficiënter zijn dan zelf het riool vernieuwen. Bovendien zijn niet alle knelpunten op te lossen met ingrepen in de openbare ruimte. Ook belichtten we de rol van financiële instellingen en vastgoedinvesteerders, want ook zij worden geraakt door klimaatverandering. Denk aan verzekeringsschade na wateroverlast of woningen die minder waard worden door verzakking. We brachten met hen in kaart hoe ze kunnen samenwerken – ook met overheden – op weg naar een klimaatrobuuste samenleving. De toolbox ‘Financiering klimaatadaptatie’ die NextGreen met en voor het ministerie van Binnenlandse Zaken maakte, brengt 30 manieren om klimaatadaptatie te financieren samen.

Aan de slag met concrete projecten

In mei volgde een workshop in Heerhugowaard, waarin deelnemers zelf aan de slag gingen met deze toolbox. Daarbij bogen ze zich over drie concrete projecten:

  • Vergroening van het Raadhuisplein voor het gemeentehuis in Castricum.
  • De aansluiting van een aantal kavels in een tuinbouwgebied in Heemskerk op een waterberging.
  • De transformatie van het stationsgebied in Hoorn.

Met de workshop wilden we iedereen die met klimaatadaptatie bezig is laten zien en ervaren dat als je op een andere manier kijkt, er veel mogelijk blijkt. Benieuwd naar de ervaringen van deelnemers? Lees ze hier in het e-magazine Samen Blauwgroen.