Whitepaper Expedities Natuurlijk Kapitaal

Whitepaper ‘Value Creation with Natural Capital’ beschrijft natuurlijk kapitaal risico’s en kansen voor finance en business. De resultaten van twee expedities rond het investeren in de agro & food sector en bouw tonen routes voor de gezamenlijke transitie.

Een expeditie is een praktijkgebaseerde verdiepende dialoog, deze keer tussen investeerders en investees en een expert panel. In beide expedities kregen deelnemers samen zicht op relevante natuurwaarden en business cases.

De whitepaper is te downloaden op de projectpagina van de Expedities Natuurlijk Kapitaal net als de slides.

Flyer ‘Meer met groene daken’

De voordelen van multifunctionele daken zijn nu te vinden in een flyer van de Green Deal Groene Daken. Natuurdaken, waterdaken, gebruiksdaken en energiedaken, de flyer stimuleert mensen om te onderzoeken wat er nog meer kan met het dak. De al meer traditionele sedumdaken zijn inmiddels steeds beter bekend. De nieuwere multifunctionele daken bieden een antwoord aan verschillende maatschappelijke opgaven, zoals klimaatadaptatie en gezondheidsvraagstukken.

Verder laat de flyer zien hoe de Green Deal aan verschillende sporen werkt om multifunctionele groene daken landelijk te stimuleren.

Download de flyer via de pagina van de Green Deal Groene Daken.

Inventarisatie Financiële prikkels voor klimaatadaptatie

Vergroenen van belastingen en andere financiële prikkels om klimaatbestendigheid te stimuleren zijn door ons in kaart gebracht in het rapport ‘Financiële prikkels voor klimaatadaptatie’.  

In opdracht van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie inventariseerden wij verschillende soorten financiële prikkels die gemeenten en waterschappen kunnen inzetten om inwoners en ondernemers te stimuleren tot het klimaatbestendig inrichten van hun gebouwen en tuinen.

De inhoud bouwt voort op de activiteiten van het Werkspoor Differentiatie Belastingen van de Green Deal Groene Daken. De inventarisatie levert een rapport met overzicht van financiële prikkels en meekoppel mogelijkheden met andere duurzame thema’s op, en een oproep in de vorm van een pamflet met een infographic. De resultaten geven perspectief op vervolgstappen.

We hopen dat u met deze inventarisatie minstens zoveel inspiratie opdoet als dat wij opdeden tijdens de interviews, klankbordgroep- en werkspoor bijeenkomsten! Wat ons betreft is vergroenen van belastingen een onmisbare stap op weg naar de nieuwe economie.

 

Het rapport ‘Financiële prikkels voor klimaatadaptatie’ is te bekijken op de pagina Differentiatie Belastingen.

Stagiaire Green Deal Groene Daken in de prijzen

Winnaars Lieke Brackel (Bachelor-scriptie) en Daan Poppema (Master-scriptie), KNW Najaarscongres (foto: h2owaternetwerk.nl)

 

Lieke Brackel won op 24 november 2017 de Waternetwerk Bachelorscriptieprijs met haar scriptie ‘Politieke dimensies van transities: discussie over differentiatie van de rioolheffing als beleidsinstrument voor de klimaatbestendige stad’.

Zij werkte voor haar scriptie samen met het werkspoor Differentiatie Belastingen binnen de Green Deal Groene Daken. Lieke interviewde 22 waterprofessionals om te achterhalen welke argumenten er rond dit onderwerp spelen.

Lees meer

Symposium Infranatuur op 16 november 2017

De Green Deal Infranatuur organiseerde op donderdag 16 november 2017 in Heiloo een symposium.

Aan de hand van een reële casus werden er parallelsessies georganiseerd in de thema’s omgevingsmanagement, wet- en regelgeving-, businessmodellen en aanbestedingen. Uiteraard hoorden de deelnemers ook over de positieve impact die de green deal al bereikt heeft. Daarnaast was op de infomarkt genoeg te horen over infranatuur in de praktijk. Thema’s als tijdelijke natuur, groenspoor, VCA, etc. werden hier gepresenteerd.

Meer informatie over het symposium en over Green Deal Infranatuur leest u op www./infranatuur.net/verslag-symposium

Workshops

Workshop Aanbesteden

In deze interactieve sessie gaan we kijken naar hoe infranatuur geïntegreerd kan worden in aanbestedingsprocessen. Wat zijn de kansen en mogelijkheden? Tevens willen we in deze workshop input genereren voor de casus N241 en de Green Deal werkgroep Aanbesteden.

Moderator: Anne-Marie Bor, NextGreen
Spreker: Jan Willem Burgmans, Heijmans

Workshop Omgevingsmanagement

Hoe kun je beleid in organisaties implementeren? We kijken naar voorbeelden van projecten waarbij biodiversiteit onderdeel was van omgevingsmanagement. Daarna werken we aan een aanbeveling voor projecten in het algemeen en de herinrichting van de N241 in het bijzonder.

Moderator: Age Yska, Gasunie
Spreker: Paul Oude Boerrigter, Sweco

Workshop Business Cases

Hoe kom je tot een goede businesscase? Door middel van het uitwerken van een stukje van de casus herinrichting N241, brengen we dit vraagstuk tot leven en komen we tot tips.

Moderator: Anne Martine Kruidering, Arcadis
Spreker: Folkert Volbeda, Arcadis

Workshop Wet- en regelgeving

Arnold van Kreveld presenteert een onderzoek naar de wet natuurbescherming en de koppeling van biodiversiteit hierin. Vervolgens gaan we in op de onderwerpen Omgevingswet en Handhaving en Vergunningen. Daarna gaan we met elkaar in discussie.

Moderator: Albert Vliegenthart, Vlinderstichting
Spreker: Arnold van Kreveld, Buro Stroming

Buitensessie ‘ Wat kun je doen met onbenut groen’ 

Rondom steden, dorpen en infrastructuur liggen vaak kansen voor groenontwikkeling. In deze buitensessie gaan we op een creatieve manier naar ‘onbenut groen’ kijken en op zoek naar nieuwe mogelijkheden.

Moderator: Jesper Feenstra, Hemelse Natuur

NextGreen volgt AMBOR creatie op

Sinds juni is het bedrijf AMBOR creatie overgegaan in het nieuwe bedrijf NextGreen. We zochten en vonden een naam die ook internationaal beter uitdrukt wat we doen: het begeleiden van duurzame transities. Samen met opdrachtgevers en hun partners op zoek naar de volgende generatie van groen. Lees meer over onze ambitie en visie op de vernieuwde website, en waarom wij denken dat oranje de volgende generatie van groen is.

Eigen website GD Groene Daken

Publicaties en andere resultaten van de Green Deal Groene Daken nu op www.greendealgroenedaken.nl

 

Europese CoP Finance@Biodiversity

Nieuwe Community of Practice binnen werkstroom Finance onder leiding van NextGreen.

 

Finance for One Planet

Ecosysteem perspectief biedt zicht op nieuwe samenwerking voor klimaat, water en land. Inzichten en praktijkverhalen van CoP Financial Institutions and Natural Capital.

Finance for One Planet PDF logo