Van Deal naar Plan

Op 13 mei, tijdens de feestelijke afsluiting, presenteerde Green Deal Groene Daken haar resultaten aan Deltacommissaris Peter Glas. De veertig overheden, bedrijven en kennisorganisaties vierden hun successen van ruim vier jaar samenwerking. Met hun streven naar meer en betere groene en blauwe daken, zetten ze de meetbare effecten op een rij, brachten innovaties in kaart, en schreven de Handreiking Natuurdaken. Ook ijveren ze voor financiële prikkels zoals hypotheekrentekorting en een duurzamer belastingsysteem. NextGreen begeleidt deze samenwerking sinds de haalbaarheidsfase in 2013 samen met Stroom en Onderstroom.

Overhandiging van het Legacy document in Nieuwspoort Den Haag met vlnr Peter Glas (Deltacommissaris), Egbert Roozen (voorzitter Green Deal Groene Daken en directeur Brancheorganisatie VHG) en Kasper Spaan (bestuurslid Green Deal Groene Daken en adviseur Waternet).

Bij de bijeenkomst in Nieuwspoort lichtte Tweede Kamerlid Suzanne Kröger haar motivatie voor de motie rond groene daken toe: “De motie groene daken is met hele brede steun in de Kamer aangenomen. De beleving van ‘klein groen’ in de stad is cruciaal en met deze motie hoop ik zoveel mogelijk gemeenten mee te krijgen om beleid te maken van groen in de stad. Ik ben benieuwd naar de aanbevelingen vanuit de Green Deal Groene Daken.”

Na pitches van partners over ontwikkelingen en resultaten overhandigden Green Deal voorzitter Egbert Roozen en bestuurslid Kasper Spaan het overzicht van hoogtepunten en producten aan de Deltacommissaris. “De tijd van decoratiegroen is voorbij”, aldus Egbert Roozen, waarop Kasper Spaan aanvulde: “Het verrijkte dak als het Nieuwe Normaal is onze ambitie”.

De boodschap die de partners aan de Deltacommissaris meegeven met deze overhandiging is dat zij met elkaar een volgende stap willen zetten, om oplossingen via daken te verankeren in de stedelijke planvorming, aanbestedingen, het bouwproces, en de huidige gebouwde omgeving. Zodat (natuur)inclusief bouwen bijdraagt aan een meer klimaatbestendige en gezonde stad.

Samen toosten op de toekomstige samenwerking in het Nationaal Daken Plan.

Deltacommissaris Peter Glas reageerde enthousiast: “Klimaatadaptief bouwen moet het nieuwe normaal worden. Om dat te bereiken moet er nog wel veel gebeuren. Jullie hebben een stap gezet met de resultaten van Green Deal Groene Daken. De manier waarop jullie gezamenlijk het vervolg op de kaart zetten als Nationaal Daken Plan draagt bij aan ‘de stad als spons’. Het Nationaal Daken Plan verbindt de kwantiteitsopgaven (de trits vasthouden, bergen, afvoeren van hemelwater) aan kwaliteit en biodiversiteit in de stad. Zo kunnen we de stad samen leefbaar houden.”

Lees meer en bekijk de Legacy.