Gezamenlijk beslismodel

Interviews en bijeenkomst met deskundigen van gemeente Amsterdam, Waternet en bouworganisaties voor het borgen van klimaatadaptatie met publiek-private instrumenten. Zoals deze nu als pilots worden ingezet bij gebiedsontwikkeling, transformatie en aanpassingen in de stad. Met deze nieuwe opdracht werken NextGreen en Stroom & Onderstroom met betrokkenen een raamwerk met instrumenten uit, met onder meer de waterneutrale bouwenvelop, bestemmingsplan en duurzame rioolheffing.

Lees meer op de projectpagina Beslismodel publiek-private instrumenten