Celebrate Diversity

‘Celebrate Diversity’, een basisprincipe voor robuustheid en veerkracht in de natuur, inspireert mij sinds ik het derde ontwerpprincipe van Cradle2Cradle leerde kennen bij het begeleiden van de Leercommunity C2C in 2010. Mijn huidige werk rond biodiversiteit leert me over het belang van diversiteit van genen en soorten. En hoe deze te versterken door gebieden te verbinden zodat populaties door genetische uitwisseling robuuster worden. Dit ecologische principe leert ons om de diversiteit aan perspectieven en ideeën te vieren, samen maken ze een duurzame transitie sterker, bevestigde een recente Workshop Transitieperspectieven.

Vier de diversiteit aan perspectieven en daadkracht van verschillende overheden, bedrijven, kennisinstellingen, NGOs en burgerinitiatieven. Organisaties en afdelingen hebben elkaar nodig om veerkrachtige stappen te kunnen zetten op weg naar een werkelijk duurzame economie.

Ook de transitiekunde kent een diversiteit aan perspectieven. Toen ik een workshop verzorgde met en voor oud-studiegenoten Innovatie Management verdiepten we ons inhoe elketransitie haar eigen proces kent. Er is geen standaard, hooguit inspiratie vanuit de diversiteit aan bronnen. In de workshop bespraken we negen verschillende perspectieven op duurzame transities, zoals de curve van Rotmans, de participatievormen binnen Large Scale Interventions, de U-theorie van Scharmer en het Multi Level Design Model van Joore.

Vragen die ons helpen om keuzes te maken als we een proces gaandeweg ontwerpen en begeleiden zijn: Welke ambitie streef je na? Welke partners heb je nodig? Welke oplossingsroutes zie je voor je en welke sleutels tot verandering wil je samen ontwikkelen?

Vier diversiteit en maak zo samen met ons duurzame transities robuuster.