Businesscase, participatie en Infranatuur aanbesteden

De biodiversiteit in Nederland staat al jaren onder druk. Omdat Nederland over een uitgebreid en dicht infrastructuurnetwerk beschikt, is het belangrijk om juist daar te zorgen voor meer biodiversiteit. Binnen de Green Deal Infranatuur hebben diverse partijen deze potentie verder onderzocht en benut. Er zijn handreikingen gemaakt om biodiversiteit mee te nemen in aanbestedingen, omgevingsmanagement en businessmodellen.

NextGreen organiseerde en faciliteerde binnen de Green Deal Infranatuur de interactieve werkateliers en dacht mee in de procesoverleggen en het uiteindelijke magazine.

De Green Deal Infranatuur is op 7 maart 2019 afgerond met de Dag van de Infranatuur en een prachtig e-magazine. De resultaten van drie jaar samenwerken smaken naar meer, de partners blijven samenwerken onder de vlag ‘Infranatuur’.