Artikelen door Alessa Klomp

Lancering Finance for Biodiversity Pledge

Op 25 september om 15.00 uur lanceren 26 financiële instellingen hun Finance for Biodiversity Pledge tijdens de Nature for Life Hub van de Verenigde […]

SDG-Afwegingskader omgevingsvisie

Hoe weeg je de schaarse ruimte voor de energietransitie, gezondheid en natuur tegen elkaar af binnen de omgevingsvisie? De implementatie […]

Drie nieuwe pilots versterken samenwerking

Onttegeldiensten, communicatieboodschappen en afwegingen voor een goede beleidsmix staan centraal in de drie nieuwe pilots financiële prikkels voor klimaatadaptatie. De […]

Van Deal naar Plan

Op 13 mei, tijdens de feestelijke afsluiting, presenteerde Green Deal Groene Daken haar resultaten aan Deltacommissaris Peter Glas. De veertig […]

Engelstalige factsheet Facts&Values

Op veler verzoek is een Engelse versie gemaakt van de in september uitgebrachte Facts&Values Groenblauwe daken, oftewel factsheet ‘Facts and […]