Drie nieuwe pilots versterken samenwerking

Alliantie financiële prikkels vergroenen belastingen subsidies

Onttegeldiensten, communicatieboodschappen en afwegingen voor een goede beleidsmix staan centraal in de drie nieuwe pilots financiële prikkels voor klimaatadaptatie. De (deels) nieuwe partners versterken hiermee het werk van de Alliantie Financiële Prikkels voor Klimaatadaptatie.

Inwoners en bedrijven kunnen maatregelen nemen om de eigen omgeving klimaatbestendiger te maken. Zoals het aanleggen van een groen dak of een regenwaterhergebruiksysteem. Maar op welke wijze kun je inwoners en bedrijven nu het beste stimuleren om dit ook te doen?

Binnen de Alliantie werken gemeenten, waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen aan onderzoek naar het effect op gedrag, toetsing en monitoring en beslisondersteuning om te komen tot een goede mix van beleidsinstrumenten voor het stimuleren van particulieren. Ze doen dit onder de vlag van het Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie, dat twee werkgroepen ondersteunt met onderzoek en financieel bijdraagt aan zeven pilots.

In april zijn ook de pilots gehonoreerd van het Stadsdeel Amsterdam-West, gemeente Nissewaard en de werkregio Noord-Veluwe de Alliantie voor een financiële bijdrage.

NextGreen begeleidt samen met Stroom en Onderstroom de samenwerking en het onderlinge leer- en ontwikkelproces binnen de Alliantie. We verbinden daarbij naar behoefte met relevante kennisorganisaties om het werk van de Alliantie te onderbouwen en te verspreiden.

Meer weten of aansluiten? Neem contact op: info@nextgreen.nl.

 

Aan de Alliantie Financiële Prikkels voor klimaatadaptatie gingen vooraf:

Lees meer op de projectpagina ‘vergroenen van belastingen’ en het nieuwsbericht op het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie.