SDG-Afwegingskader omgevingsvisie

Hoe weeg je de schaarse ruimte voor de energietransitie, gezondheid en natuur tegen elkaar af binnen de omgevingsvisie? De implementatie van de Omgevingswet vraagt van gemeenten om integraal te kijken naar de fysieke leefomgeving en samenhang te beschrijven. In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) begeleidde NextGreen werksessies met vier gemeenten om vanuit hun praktijkervaringen tot een afwegingskader te komen met de 17 Sustainable Development Goals als uitgangspunt.

De inzichten uit de praktijkproef zijn door VNG bij elkaar gebracht in een handreiking voor andere gemeenten.

Het daarin opgenomen SDG-kompas voor de leefomgeving helpt gemeenten om in de omgevingsvisie de verschillende dimensies van duurzaamheid in samenhang weer te geven en integraal af te wegen.

Het samen met SDG-expert Ellen van Reesch ontwikkelde kompas is geïnspireerd op de omgevingswijzer en ondersteunt de dialoog met inwoners en ondernemers in de gemeente. Participatie is één van de pijlers in het proces van de omgevingsvisie. NextGreen onderzoekt wegen om een dergelijk kompas ook in te zetten bij het gezamenlijk financieren van klimaatadaptatie zoals voor blauw-groene bedrijventerreinen of multifunctionele daken. Een eerste exercitie is eerder gedaan met een waardenwiel bij de brainstorm voor een verdienmodel voor het proces Bio-Borders in Heiloo. Een dergelijk kompas kan ook een rol spelen binnen de te ontwikkelen beslisondersteuning van de Alliantie Financiële Prikkels.

Belangstelling voor een maatwerk workshop of een uur vrijblijvend meedenken om mogelijkheden te verkennen voor jullie meervoudige duurzaamheidsopgaven? Mail ons via info@nextgreen.nl.

Lees meer over de praktijkproef op de projectpagina.

Nieuwsbericht op website VNG

Handreiking Afwegingskader Omgevingsvisie